(044) 537 70 10
(044) 235 77 80
Viber Київстар  (067) 506 80 61
МТС  (095) 271 45 90

                       Інформаційні партнери:  
Юридична газета        YouControl       Протокол

Нові кодекси, ГПК, ЦПК, КАС

2 березня, Київ
23 березня, Київ

1-4 березня,
Карпати

(044) 537-70-10

Регистрация на семинар

СУДОВА РЕФОРМА!  Перспективи. Інновації. Виклики.

НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ 2018:
ГПК, ЦПК та КАС України

ПЕРША ПРАКТИКА! НОВЕЛИ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ГПК. ЦПК. КАС).
Юрисдикційні питання. • Представництво. • Процесуальні документи. • Нові строки. • Нові форми проваджень.
Електронний суд. • Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами. • Судові витрати.
Доказування. Розширення способів доказування. • Розширення способів судового захисту.
Врегулювання спору за участю судді. Типові та зразкові справи. Оскарження. Процесуальні фільтри.
Апеляційне та Касаційне оскарження. Нововведення. Верховний Суд.
Новели ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ.
Н
овели ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Н
овели АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ.
СПІКЕРИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
Муравйов Алексей Валентинович семинар МУРАВЙОВ Олексій Валентинович,
Експерт, Керуючий Партнер АО «ЛНМ»,
заст. Голови ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ (2015-2016),
суддя ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
(2012-2016) та ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ, 2005-2012), Заслуж. юрист України.
Грек Борис семинар ГРЕК Борис Миколайович,
СУДДЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ), кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.
Зуєвич Леся Леонідівна, круглий стіл ЗУЄВИЧ Леся Леонідівна,
Начальник Управління забезпечення роботи
судової палати для розгляду справ щодо
земельних відносин та права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Викладач Національної школи суддів України.
Досвід роботи в господарських судах 18 років.
Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ.
Автор та співавтор книг і публікацій ("Вісник
господарського судочинства", "Закон і Бізнес").
Теньков Сергей семинар ТЕНЬКОВ Сергій Опанасович,
Адвокат з 30 річним стажем, ведучий судової практики:
«НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ» журналу
«Вісник господарського судочинства» (видання ВГСУ),  «Юридичний вісник України», доктор філософії в галузі
права (США), Консультант International Police Association.
Автор 5 книг-коментарів (в т.ч. «Коментар юридичних помилок в документах») та понад 350 статей в провідних юр.виданнях України.

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА!  ГПК. ЦПК. КАС України.
             
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
1. Представництво в судовому процесі.
   • Імплементація змін до Конституції України щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом.
   • Участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу. 
   • Адвокати. Монополія адвокатів? Адвокат - як найманий працівник.
Документи, що посвідчують повноваження адвоката. Нові вимоги.
Витрати на оплату послуг адвокатів. Визначення розміру. Співрозмірність.
Можливі санкції до адвокатів.
   • Представництво у провадженнях, розпочатих до процесуальних змін.
   • Документи, що підтверджують повноваження представників.
   • Наслідки неправдивого повідомлення про повноваження.
   • Порядок та наслідки відкликання представника.
   • Припинення представництва.
2. Розширення способів судового захисту.
   • Право на ефективний захист в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Рішення Конституційного суду.
   • Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на українські суди.
3. Юрисдикційні питання.
   • Перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.
   • Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог.
   • Інститут похідних вимог.
4. Процесуальні документи, в яким учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.
   • Види. Позивач. Відповідач. Третя особа. Всі учасники справи.
   • Строки їх подання. Наслідки пропуску.
5. Вимоги до позову. Позовна заява.
   • Визначення у позові способу захисту.
   • Побудова позовної заяви за новими правилами.
   • Загальні вимоги до форми та змісту позову, відзиву, клопотання, заперечення.
6. Доказування. Розширення способів доказування.
   • Класифікація.
   • Які документи необхідно подавати в суд в процесі доказування?
   • Подання доказів. Наслідки неподання витребуваних доказів.
   • Строки подання.
   • Витребування доказів судом. Випадки та порядок. Наслідки неподання витребуваних доказів.
   • Порядок оцінки доказів судом.
   • Електронні докази. Порядок надання та дослідження.
   • Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
   • Висновок експерта у галузі права.
   • Показання свідків як субсидіарне джерело доказування в господарському судочинстві.
   • Порядок допиту свідків. Допит учасників судового процесу.
   • Механізми забезпечення доказів та позову. Забезпечення доказів.
   • Випадки звільнення від доказування.
7. Забезпечення позову. Новели способів забезпечення позову.
   • Підстави та порядок застосування.
   • Зустрічне забезпечення.
   • Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.
8. Нові процесуальні строки.
   • Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом.
   • Процесуальна економія.
   • Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ.
   • Розгляд справ без виклику сторін.
   • Строки, встановлені для суду.
   • Строки, встановлені для учасників судового  процесу.
   • Наслідки пропуску строків.
9. Нові форми проваджень. Наказне. Спрощене. Загальне позовне.
   • Основні характеристики та відмінності. 
   • Випадки заборони стягнення в порядку наказного провадження.
   • Наслідки помилкового визначення форми провадження. 
10. Врегулювання спору за участю судді.
   • Порядок, строки та наслідки.
   • Мирова угода.
   • Примирення на різних стадіях.
11. Апеляційне та Касаційне оскарження. Нововведення.
   • Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
   • Інститут приєднання до апеляційної/касаційної скарги.
   • Можливість визнання судового рішення нечинним.
   • Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в:
     / апеляційному порядку,
     / касаційного оскарження судових рішень,
     / направлення справи на новий розгляд.
12. Розгляд типових та зразкових справ в адміністративному судочинстві.
13. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.
   • Запобігання умисному затягуванню справ, "позовам – клонам" та іншим маніпуляціям з підсудністю, завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами.
   • Практичні негативні наслідки зловживанню процесуальними правами.
14. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.
   • Окремі ухвали, штрафи.
   • Порядок їх скасування.
15. Судові витрати.
   • Види. Ставки. Новели компенсація судових витрат.
   • Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл.
   • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
   • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
   • Порядок вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
   • Витрати на правничу допомогу. Доведення розміру.
   • Нові ставки судового збору.
   • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо.
   • Відстрочка / розстрочка сплати судового збору.
   • Зменшення / звільнення сплати судового збору

16. «Електронний суд».
   • Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
   • Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення.
   • Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах.
   • Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.

17. Правила розгляду справ Верховним Судом.


Блок ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Юрисдикція господарських судів, в тому числі щодо кількох пов'язаних між собою вимог.
3. Розширення способів захисту.
4. Розгляд справи без повідомлення учасників.
5. Спрощені процесуальні провадження. Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.
6. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта у галузі права.
7. Новинки апеляційного провадження. Інститут приєднання до апеляційної скарги. Можливість визнання рішення першої інстанції нечинним.


Блок ІІІ. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.
2. Юрисдикція. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.
3. Представництво.
4. Процесуальні аспекти доказування.
5. Відмінності правил наказного провадження.
Випадки заборони стягнення в наказному провадженні заборгованості.
6. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.
7. Новели перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Трансформація касації.

Блок ІV. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
   • Загальне правило щодо відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської.
   • «Публічно-правовий спір». «Адміністративний договір». Доповнено перелік категорій спорів, які вважаються публічно-правовими.
   • Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.    
   • Пов’язані вимоги
3. Права та обов'язки учасників справи.
   • Склад учасників справи. Помічник судді. Експерт з питань права.
   • Права і обов’язки сторін.
   • Свідки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
   • Порядок допиту свідків.
   • Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.
4. Докази та доказування.
   • Належність. Допустимість. Достатність.
   • Новели доказування. Консультації та роз'яснення спеціаліста.
   • Докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення.
   • Обов’язок доказування.
   • Свідки. Показання свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Порядок допиту свідків.
   • Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, у т.ч. на веб-сайті, в іншому місці збереження даних в мережі Інтернет (стаття 81),
а також порядок огляду речових доказів, що швидко псуються (стаття 82).
5. Суть основних принципів адміністративного судочинства: офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.
6. Форми адміністративного судочинства.
  • Позовне провадження. Загальне. Спрощене. Критерії визначення форми.
  • Поділ позовного провадження на провадження за загальними правилами та скорочене провадження.
  • Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості.
7. Строки розгляду.
8. Зразкове та типове провадження в адміністративному судочинстві.
  • Розгляд типових та зразкових справ.
  • Особливості провадження.
9. Правила зміни предмету та підстав позову.
10. Зустрічний позов.

  • Пред’явлення. Строк. Форма та зміст.
11. Розширено перелік обставин, які є обов’язковою підставою для скасування судового рішення.
12. Запобігання зловживанню процесуальними правами.

   • Перелік дій учасників та їх представників, що за обставин конкретної справи можуть бути визнані як зловживання процесуальними правами.
   • Засоби реагування суду на такі дії.
13. Особливості провадження в окремих категоріях справ.
14. Врегулювання спору за участю судді
15. Участь прокурора в адміністративному судочинстві.
16. Переваги та недоліки медіації.

   • Врегулювання спору за участю судді.
   • Підстави та порядок проведення.
   • Примирення сторін.
   • Відмова від позову та визнання позову.
   • Виконання умов примирення.
17. Порядок розгляду касаційних скарг.
   • Універсалізація + Оптимізація + Єдність Практики!
   • Доступ до касаційної інстанції. Справи незначної складності. Очевидність правильності застосування норми права.
   • Зразкова справа в касаційному провадженні.
   • Підстави та порядок для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.
   • Принцип зміни Правового висновку.

Вартість участі 2350 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ!
Знижки Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки постійним клієнтам. Знижка при реєстрації через сайт: 3%!
До вартості входить   • круглий стіл (9.30-17.30);
  • ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ та АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ;
  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • КНИЖКА: новий ГПК, ЦПК або КАС України, на вибір.
  • обід в ресторані;
  • кава-брейки (вранішня кава + в перервах);
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат.
  Для суддів участь в круглому столі - безкоштовна. Реєстрація обов'язкова.
Місце проведення:

Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.м. «Майдан Незалежності»).

Реєстрація

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 
537.70.10 (багатоканальний),  235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua