(044) 332 10 10
(044) 537 70 10
Київстар  (067) 506 80 61
МТС  (095) 271 45 90

Трансфертное ценообразование, Мишин Николай, Вознюк Елена, семинар

22 июня,
КИЕВ

Регистрация по тел.:
(044) 332-10-10

Регистрация на семинар

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Все Изменения 2015, с 1.01.2016 (+ перспективные)!
+ Старые проблемы в новом звучании.

ДОКУМЕНТАЦИЯ по ТЦО! Подготовка документации к отчету.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ. МЕТОДЫ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ. ШТРАФЫ!
Разработка новой стратегии и тактики
обоснования ТЦО на 2016!
Мировые тенденции подходов к ТЦО и планированию трансакций.

В 2015/2016 по-новому (рекомендации применения новых правил):
• Связанные лица. Определение и критерии. • Изменения в контролируемых операциях (КО).
• Повышено показатели доходности и размера операций для определения КО.
• КО с привлечением несвязанного посередника (в т.ч. "искусственного") между связанныими лицами.

• НДС и ТЦО.  • Правила обоснования цены биржевого товара. • Проблемы применения ТЦО и практические рекомендации.
• Методы ТЦО, расчет диапазонов по-новому. • Источники, изменения в поиске.
Документация и отчет по ТЦО. Новые 2016 Форма и Порядок составления отчета о контролированных операциях!
Контроль за ТЦО, практика проверок ДФС. Гарантии плательщикам. Штрафные санкции.

oblik_b ДОКЛАДЧИКИ И КОНСУЛЬТАНТЫ:
Вознюк Елена, Трансфертное ценообразование

ВОЗНЮК Олена -
Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants"
(податкові, аудиторські та юридичні послуги).
Доповідач, консультант та автор семінарів Ділового Клубу по ТЦО.

Спеціалізація: трансфертне ціноутворення, податкове структурування інвестицій, структурування M&A, реструктуризація бизнесу, інвестиційні можливості та бізнес стратегії. 15 років досвіду та практики в індустріях (фарма, FMCG, енергетика и нефта&газ, нерухомість).
Досвід роботи: провідні міжнародні юридичні та аудиторські фірми (PwC, ОМП, Ulysses и Magisters, директор департаменту міжнародного оподаткування Baker Tilly).
Президент українського підрозділу МІЖНАРОДНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ (IFA).
Член Громадської Ради при ДФС України.

ptichka ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

ЗВІТ та ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦО. Приклад Звіту. Аналіз порядку. Рекомендації практики.

1. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦО. Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦО.
 • Приклад розрахунку трансфертної ціни та складання повного комплекту документації.
 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦО.
 • Документацію готують всі, але подають на запит.
 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 • Обов’язок подавати інформацію про контрольовані операції у формі додатку до декларації з ППП скасовано.
 • Пакет документації для цілей ТЦО, як підготувати функціональний аналіз.

3. Функціональний аналіз, економічний аналіз, політика ТЦО.  Аналіз ризиків.

 • Як підготувати?
 • Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦО. 
 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦО.

2. ЗВІТ по ТЦО! Нові 2016 Форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції!

 • ЗВІТ подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!
 • Складання звіту. Аналіз порядку, затвержденого Наказом МінФіну № 8 від 18.01.2016 р.
 • Звіт та документація за 2015 рік: як подати з урахуванням змін (в т.ч. по Закону № 609)!
 • Приклад складання Звіту про контрольовані операції.
 • Проблемні питання при заповненні.
 • Приклад складання Додатку ТЦ до декларації по прибутку. Як кореспондується зі звітом по ТЦО?
 • Які документи потрібно мати?
 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО:
  Проценти за позиками. Роялті за використання об’єктів інтелектуальної власності. Можливість групування контрольованих операцій... 

4. КОРЕГУВАННЯ. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦО. Нові правила 2016!

 • Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...
 • За неподання Звіту (невчасне подання): 300 мінімальних зарплат.
 • За помилки у Звіті, незадекларованіневключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 мін. зарплат). Специфічні ситуації.
  За помилки у Додатку ТЦ декларації по прибутку.
 • За неподання Документації: 3% (максимум 200 мін. зарплат).
 • Перехідний штраф в 1 грн, до чого застосовується.
 • Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація за 2013-2014рр.). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 • Застосування штрафних санкцій до КО 2015 року!

АНАЛІЗ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦО) 2015 та з 1.01.2016 року!

5. !!! Повний аналіз змін (в т.ч. перспективних) Податкового кодексу та інших законодавчих актів.

6. Старі проблеми на новий лад:

 • Робота через посередника-прокладку, текст ПКУ недопоправили: в окремих випадках знову можуть попасти операції між 2-ма резидентами, форвардні ф’ючерсні контракти.
 • "Нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦО.
 • Чому до подачі Звіту в 2016 році (за 2015) в перелік будуть внесені зміни, які будуть діяти з 1.01.2015 р.
 • Нові правила по ТЦО 2016: по новим правилам під ТЦО попадають ті, чий загальний оборот 50 млн., а з 1 пов’язаним контрагентом від 5 млн. грн. 
 • Подача звіту, документів, процес проведення перевірок по ТЦО: що по новим правилам?
 • Специфіка для посередників при ТЦО.
 • Нові правила перевірок по ТЦО.
 • Позиція МФУ. Чи стануть внутрішні операції контрольованими?

7. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
  Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 • Розширено визначення поняття пов’язаності. Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними.
 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦО. Наслідки для платників.
 • Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

8. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ. ІДЕНТИФІКАЦІЯ та їх ВИЗНАЧЕННЯ. Нові правила 2016!

 • Зміни 2016! Зміни з 13.08.2015 року.
 • Ідентифікація кола операцій для ТЦО.
 • Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.
 • Визначення контрольованих операцій звужено до господарських операцій, що впливають на об’єкт оподаткування.
 • Контроль лише щодо операції з нерезидентами. Внутрішні операції поза контролем.
 • Операції з посередниками-нерезидентами. Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").
 • ПДВ виключено з-під контролю, контролюється тільки ППП для цілей ТЦО.
 • НЕРЕЗИДЕНТИ. Новий перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ.
  В 2015 році діяло 3 переліки НПЮ в ріщ
  Як застосовувати новий і старі переліки та наступні зміни до нього (виключення Австрії, Мальти, Швейцарії, Сінгапуру, Грузії).
  В який період Австрія є НПЮ? Чи розповсюджується новий перелік на старі періоди?
  Чи застосовується ТЦО при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?
 • Критерії КО змінено!
  50 млн річний дохід + 5 млн. річного обороту з 1 контрагентом. Критерії для подачі звіту та документації тепер однакові.
  Критерії розповсюджуються на весь 2015 рік.

9. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 • Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.
 • Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
 • Де їх шукати та як застосовувати. Проблеми пошуку співставних операцій.
 • Корегування для приведення операцій до рівня співставних.
 • Практичні рекомендації.

10. МЕТОДИ ТЦО.

 • Аналіз кожного методу. Вибір сторони для дослідження.
 • Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного по ТЦО).
 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 • Пріорітетність методів ТЦО. Встановлено послідовність використання методів по ТЦО.
 • Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.
 • Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦО. Порядок розрахунку.
 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.
 • Метод порівняльної контрольованої ціни  пріоритетний по відношенню до інших методів.
 • Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Перелік бірж та біржового товару затверджується КМУ.
 • Зник критерій операції з «низько-податковими» юрисдикціями.
 • Приклади застосування методів ТЦО до операцій (фінансові операції, операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності, операції з об’єктами нерухомості та інше).

11. ДІАПАЗОНИ. Зміни 2016.

 • Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
 • Зміни 2015/2016. У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани.
 • Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура затверджена КМУ.
 • Приклад побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
 • Як рахувати, коли існує всього 2 співставні операції.
 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
  Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.

12. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ по співставним операціям.

 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 • Зник поділ на офіційні та неофіційні джерела. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦО.
 • Можливість використання офіційних джерел в 2015.
  Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANAAMADEUS тощо).
 • Бази даних для ТЦО: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
 • Внутрішні та зовнішні співставні операції.
 • Цінові експертизи для цілей ТЦО.
 • Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЦО.

13. Планування ТЦО та мінімізація ризиків.

14. Внутрішня система контролю за ТЦО: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.
Корпоративна цінова політика.

15. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦО.
Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод. Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.

16. Що потрібно робити, щоб мінімізувати ризики. "Виведення операції з-під ТЦО": законодавство, м/н практика. Приклади. Ризики.

17. Роз’яснення ДФСУ:

 • Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.
 • Погашення зобов’язання перед поручителем.
 • Часткове чи повне прощення заборгованості та інше.

ПЕРЕВІРКИ ТЦО. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ. Взаэмодія з органами ДФС. Оскарження донарахувань.

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

18. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦО. Моніторинг.

 • Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
  Підстави для перевірки: зміни. Порядок та особливості проведення.
  Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
  Результати
  перевірки. Нюанси.
 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
 • Судова практика по ТЦО (позитивна та негативна)!

19. Моніторинг КО.

 • Порядок проведення ДФС.
 • Спостереження за цінами та умовами.
 • Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
 • Аналіз інформаційних джерел.
 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

20. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦО.

21. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
 • Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.
 • Закон № 609 скасовує пропорційні та зворотні коригування.
  Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року?
 • Корегування щодо операцій 2013 – 2014 років за старими правилами.
 • Застосування до ЗЕД діяльності?

22. ПОГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Процедура.
 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
 • Порядок узгодження цін затверджено Постановою КМУ.
 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

23. Відповідальність за порушення в сфері ТЦО.
Неподача звіту та документації. Невключення КО до звіту. Викривлення інформації в них.

24. ШТРАФНІ САНКЦІЇ по ТЦО. Нові правила 2016. 300 мін зарплат за неподаний звіт. 1% (максимум 300 мін зарплат) за невключення КО в поданий звіт. 3% (максимум 200 мін зарплат) за неподану документацію. Чи застосовуватимуть штрафи до старих періодів, операцій 2013 та 2014 років. Листи ДФС та практичні аспекти. Специфічні ситуації.

стрілкаВсе вопросы рассматриваются с учетом изменений законодательства на дату семинара!
стрілкаАктуальные для Вас вопросы заранее присылайте на e-mail: km@dk.ua для глубокого изучения лектором!

Стоимость участия: 1450 грн. за первого участника. Возможна оплата с НДС.

1350 грн. для постоянных клиентов со скидками.

Скидки Скидка за 2-го участника: 5%, за 3-го и более – 10%!
При регистрации с сайта (промо код ДКУ) скидка 3%!
В стоимость входит

▪ 5-6 часов обучения на семинаре;
консультации (в т.ч. индивидуальные) экспертов;
ответы на интересующие Вас вопросы,
аналитические материалы к семинару;
обед в ресторане,

кофе-брейки (утренний кофе + в перерывах);
деловые аксессуары;
сертификат.

Место проведения:

Киев, ул. Михайловская, 1/3, отель «Казацкий» (ст.м. «Майдан Незалежності»)

Регистрация на семинар
!!! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38(044) 332.10.10 (багатоканальний), 537.70.10
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua
 

Бухгалтерские Семинары по Бухгалтерии Бухгалтерский Семинар Курсы Тренинги для Бухгалтера Бухгалтеров в Киеве Киев в Одессе на море за границей в Украине Налоговая реформа 2015 2016 Налоговый Кодекс Налоги Налоговые Именения Новое в Законодательстве Налоговое Законодательство Минимизация Налогов Оптимизация Налоговое планирование Налогов в Налогообложении Налогообложение по Налогообложению Изменения Налог на Прибыль НДС Электронное администрирование НДС Полный анализ изменений НДС Налоговая накладная ЕРНН Реестр налоговых накладных Корректировки НДС прибыли Зарплата НДФЛ ЕСВ ЕН Военный сбор Новая Налоговая Отчетность Заполнение МСФО Международные стандарты Финансовая отчетность Бухучет IAS IFRS Налоговая Единый налог Налоговая нагрузка Судебная практика Налоговые обязатальства налоговый кредит Защита Налоговые расходы Трансфертное ценообразование