вул. Михайлівська, 1/3, ст.м. "Майдан Незалежності", 01001, Київ, Україна
Ціна: 3200грн In Stock
Інформаційні партнери:
Юридична газетаПротокол budynok.com.ua
Вартість будівництва 2021 2022 2023 2024 Ціноутворення Нові Кошторисні норми з 1.11.2021 Проектна документація Експертиза в будівництві Будівельна галузь Кошторисне нормування Зміни Семінар Конференція

22 березня 2024
зал + on-line ВЕБІНАР

Реєстрація:
(067) 506-80-61 Viber
(095) 271 45 90

Реєстрація

ЦІНОУТВОРЕННЯ в БУДІВНИЦТВІ БУДИНКІВ та СПОРУД - воєнні зміни!

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА, Проектних, Вишукувальних робіт, Експертизи...
НАСТАНОВИ МінРегіону. КОШТОРИСНІ НОРМИ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

НАСТАНОВИ МІНРЕГІОНУ (на заміну ДСТУ). ЗМІНИ ДО НАСТАНОВ 2021+2022+2023+2024!

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА - зміни! КОШТОРИСНІ НОРМИ І НОРМАТИВИ. ЦІНОУТВОРЕННЯ.
  • Практика визначення вартості будівництва будівель та споруд (в т.ч. зруйнованих або пошкоджених)
    ПО-НОВОМУ - на всіх стадіях інвестиційного процесуУкрупнені показники вартості робіт.
  • Індивідуальні ресурсні кошторисні норми. Кошторисні норми підприємств.
    Порядок розроблення, погодження, затвердження та застосування.
  • Перерахування кошторисної документації - зростання вартості матеріальних ресурсів.
  • Застосування міжнародної системи вимірювання CESMM.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ - ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ.  
 • Зміни «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».
   У складі Дефектного акту, Пояснювальної записки та Кошторисної документації.
 • «Склад та зміст проектної документації на будівництво» - нові вимоги до складу та змісту!
 • Визначення вартості проектних робіт. • Порядок складання проектно-кошторисної документації.

ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. Зміни в експертизі.

ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ОБ’ЄКТІВ.
  • Організація та виконання першочергових робіт. Нормативно-правове регулювання.

СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Терещенко Лариcа Василівна

Терещенко Лариcа Василівна

Член секції «ЦІНОУТВОРЕННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» Науково-технічної ради МІНРЕГІОНУ.
Приймала участь в розробці Настанов та змін до них. Співавтор нормативних документів з ціноутворення в будівництві.
Директор УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА "ЕКОБУД".
Фахівець з питань визначення вартості будівництва. Досвід виступів на семінарах, конференціях з 2010 року.
Спікер

Представник

Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Блок 1. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ - вимоги до СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ.  
              Проектування та Кошторисне ціноутворення.

1. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на будівництво та ЕКСПЕРТИЗА проектів будівництва.

2. НАСТАНОВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО.

3. «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ на будівництво»! Подаємо вірно проектну документацію до експертизи.

 • Зміна № 1 до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
 • Зміна № 2 до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
  / «Технічне переоснащення» виключено з видів будівництва;
  / Оцифрування інформації щодо будівель та споруд - нове поняття;
  / Обов’язковість проекту підготовчих робіт як розділу проектної документації - чітке визначення.
  / Додатки - оновлені;
  / Інші зміни.
 • Види будівництва. Неузгодженість щодо «технічного переоснащення».
 • Проектна документація. Її склад та зміст.
 • Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.
 • Наказ № 45 Мінрегіону, Закон №1817, Закон №2020, ПКМ №327, зміна № 8 та № 11 до кваліфікаційних характеристик.
 • Зміни до Постанови КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».

4. ПРОЕКТИ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ У БУДІВНИЦТВІ - розроблення, експертиза та застосування проектів.
Порядок згідно Постанови КМУ № 1160.

 • Процедура розроблення проектів повторного використання у будівництві (у т.ч. проектних рішень для повторного використання у будівництві, здійснення їх експертизи та застосування у будівництві).
 • Термінологія (повторного використання) - в новому вигляді.
 • Замовник проекту. Експертиза проекту. Проектне рішення. Проект повторного використання. Проектні рішення прив’язки.
 • Замовниками проекту повторного використання.
 • Порядок розроблення проекту повторного використання.
 • Кошторисна частина проекту повторного використання.

5. Зміни до «ПОРЯДКУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА і проведення їх експертизи».

 • Проект будівництва - можливість розроблення у складі Дефектного акту, Пояснювальної записки та Кошторисної документації.
 • Проекти будівництва з капітального ремонту об’єктів (незалежно від класу наслідків (відповідальності), пошкоджених в результаті воєнних дій, допускається здійснювати у складі дефектного акту.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 470.

6. Дефектні акти.

 • У дефектному акті визначаються: фізичні обсяги робіт, пояснювальна записка, в якій зазначаються умови виконання робіт та кошторисна документація.
 • Рішення щодо обсягу проектної документації – приймається головним архітектором проекту та/або головним інженером проекту за погодженням із замовником, що зазначається у завданні на проектування.
 • Дефектні акти розробляються на підставі Звіту за результатами обстеження.
 • Форма дефектного акту - додаток 29 до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281).

7. Кошторисна документація у складі проекту капітального ремонту розробляється відповідно до Настанови.

 • Відновлення пошкоджених об’єктів в рамках поточного ремонту (не належить до видів будівництва) – обсяги робіт визначаються на підставі акту обстеження, складеного уповноваженим органом за результатами комісійного огляду об’єкта, і можуть бути представлені у формі дефектного акту.
 • Вартість поточного ремонту визначається на підставі обґрунтованих трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін.
  Для визначення вартості таких робіт за рішенням замовника можуть використовуватись положення Настанови.

8. Особливості складання кошторисної документації:

 • При коригуванні проектної документації.

9. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

10. Приклади розрахунків вартості проектних, вишукувальних, геодезичних робіт в розрахунку на один людино-день.

11. Розподіл вартості проектних робіт.

 • По окремих стадіях проектування.
 • Між виконавцями окремих розділів проектної документації.
 • Вартість проектування капітального ремонту.
 • Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт.

12. Науково-технічний супровід у будівництві.

 • Як механізм вирішення питань невнормованих законодавством, хто може виконувати.
 • Вартість науково-технічного супроводу.  Хто може виконувати?

13. Розрахунок вартості авторського нагляду:

 • Плановий і фактичний.

14. Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації.
15. Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва.
16.
Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати для конкретного об’єкту будівництва
(«Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»);

 • Середня кошторисна заробітна плата для розряду складності:
  для будівельників та розряду;
  – для проектувальників, технагляду, інженера- консультанта;

17. Вартість 1 людино проектних робіт дня.

 • Розрахунок для різних об’єктів.

18. Застосування міжнародної системи вимірювання CESMM.

19. Особливості складання відомості обсягів робіт BOQ.

20. BIM-технології.

 • Особливості складання проектної кошторисної документації. Вплив BIM-технологій на складання кошторисів.
 • Застосування ВІМ-технологій при визначенні вартості об'єктів будівництва.

21. Робота в Реєстрі будівельної діяльності.

 • Проектна документація.
 • Кошторисна документація. Коригуванні кошторисної частини проекту.
 • Обов'язкове внесення в ЄДЕССБ Кошторисної документації (підписаної ГАП/ГІП та кошторисником).
 • Експертиза.
 • Звіти з обстеження...

 

Блок 2. ЗМІНИ В ЦІНОУТВОРЕННІ 2021 + 2022 + 2023 + 2024!
             Настанови МінРегіону. Зміни до Настанов.

1. НАСТАНОВИ МІНРЕГІОНУ (на заміну ДСТУ). ЗМІНИ КОШТОРИСНИХ НОРМ.
* Наказ Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 1.11.2021 року № 281.
** Наказ Мінрегіону від 30.04.2022 року № 67.

 • «Настанова з визначення вартості будівництва» + Зміна № 1 + Зміна № 2 + Зміна №3 + Зміна №4!
 • «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації».
 • «Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм».
 • «Настанова з визначення вартості наукових та науково-технічних робіт».
 • «Настанова з визначення вартості проведення робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів будівництва».

2. Настанови є обов’язковими для визначення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі – державні кошти).

 • Застосування цієї Настанови при будівництві об’єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

3. ОСНОВНІ НОВАЦІЇ.

 • Визначення вартості поточного ремонту та експлуатаційного утримання. Які методичні підходи?
 • Визначення вартості утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та інжинірингових послуг, які надаються при реалізації проектів будівництва - чітко встановлений механізм.
 • Порядок відображення коштів - чітко визначено.
 • Формування договірної ціни - значне спрощення.
 • Взаєморозрахунки за виконані роботи - можливість проводити з використанням міжнародно визнаних форм звітування.
 • Перехідні контракти - як бути?

4. Нові правила та підходи:

 • Тендери.
 • Заробітна плата.
 • Нормативи…

5. Основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві.

6. ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ - ключові критерії.

 • Якість. Строки. Обсяги та відповідність проєктний документації.

7. ЗАМОВНИКИ:

 • Можуть формувати відомість обсягів робіт за міжнародними системами вимірювання.
 • Коди й назви видів робіт. Цінова політика.

8. ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ:

 • Обчислюють вартість проектно-вишукувальних робіт за 3 методами (відсотковий, калькуляційний, із використанням збірників цін);
 • У залежності від зміни складових вартості (у т.ч. трудових та матеріально-технічних ресурсів);
 • У Зведеному кошторисному розрахунку, можуть передбачати, зокрема, кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг та оцінку впливу на довкілля.

9. ПІДРЯДНИКИ можуть формувати тверду договірну ціну з використанням укрупнених показників вартості робіт на одиницю виміру певного виду роботи:

 • Витрати на заробітну плату робітників-будівельників;
 • Витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів;
 • Витрати на будівельні матеріали, вироби та комплекти (конструкції);
 • Загальновиробничі та адміністративні витрати;
 • Інші роботи та витрати (у тому числі кошти на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами).

10. Пакет документів по ціноутворенню, проектуванню…

 • Державні кошторисні норми.
 • Галузеві кошторисні норми.
 • Кошторисні норми підприємств.
 • Індивідуальні кошторисні норми.

11. Повноваження МінРегіону.

 • Зміна ст. 7 Закону "Про ціни і ціноутвореня".
  Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів, здійснюється Мінрегіоном
 • Зміна ст. 17 Закону «Про інвестиційну діяльність».
  Вартість будівництва визначається на підставі затверджених Мінрегіоном, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві…

 

Блок 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА! Кошторисне нормування у будівництві.

1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА на різних етапах інвестиційного процесу.

 • Визначення вартості об’єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації.
 • Інвесторська кошторисна документація. Договірна ціна. Розрахунки за обсяги виконаних робіт, у т.ч. порядок обчислення маси прибутку, розрахунку коштів, необхідних на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, ризиків учасників будівництва, інших витрат, які враховуються у зведеному кошторисному розрахунку (на зведення розбирання титульних тимчасових будівель та споруд, утримання служби замовника тощо).
 • Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни).
 • Визначення вартості виконаних робіт та витрат.

2. ІНДИВІДУАЛЬНІ РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ. Кошторисні норми підприємств.

 • Порядок розробки, погодження, затвердження та застосування індивідуальних ресурсних кошторисних норм та кошторисних норм підприємств при визначенні вартості будівництва.
 • В т.ч. які відсутні в діючій базі.
 • Випадки в яких розробляються індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми (ІРЕКН).
 • Процедури проходження експертизи індивідуальних кошторисних норм.
 • Кодування матеріально-технічних ресурсів, що відсутні у відповідних реєстрах).

3. Перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі:

 • Зростанням вартості матеріальних ресурсів.

4. Концептуальні засади механізму визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням змін в системі ціноутворення.
5. Особливості визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання та устаткування.
6. Об'єкти-аналоги. Правила складання та використання.

 

Блок 4. НАСТАНОВА З ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА!

(На заміну ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»)

1. Новий Порядок визначення вартості будівництва!

 • Аналіз проблемних питань

2. Розрахунок кошторисної заробітної плати.
3. Моніторинг цін
на будівельні матеріали.
4. Визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.

5. Основні новації документів Настанови передбачають:

 • Визначення вартості поточного ремонту та експлуатаційного утримання. Які методичні підходи?
 • Визначення вартості утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та інжинірингових послуг, які надаються при реалізації проектів будівництва - чітко встановлений механізм.
 • Чітко визначено Порядок відображення коштів.
 • Формування договірної ціни - значне спрощення.
 • Взаєморозрахунки за виконані роботи - можливість проводити з використанням міжнародно визнаних форм звітування.
 • Перехідні контракти - як бути?

6. Ключові критерії при прийнятті виконаних робіт:

 • Якість. Строки. Обсяги та відповідність проєктний документації.

7. Зменшення кількості документів:

 • Які подаються при узгодженні договірної ціни;
 • Під час здачі обсягів виконаних робіт.

8. Утримання:

 • Служби замовника;
 • Технагляд;
 • Інженер-консультант.

 

Блок 5. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ Проектних, Науково-проектних, Вишукувальних робіт та Експертизи на будівництво!

(На заміну ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації»)

1. Порядок застосовується при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво:

 • Під час планування витрат;
 • Розрахунку кошторисної вартості;
 • Ціни пропозиції учасника процедури закупівлі;
 • Договірної ціни;
 • При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

2. Новий розділ: Визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт на етапі планування коштів.

3. Визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт шляхом:

 • Застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення з урахуванням вартості устаткування;
 • Нормативним методом за наявності нормативів;
 • Калькуляційним методом на підставі калькулювання витрат.

4. НОВА формула розрахунку коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт:

 • Для актуалізації відсоткових, усереднених показників, приведення в поточний час.

5. Індекс для визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт прямопропорційно пов’язаний із показниками кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день, уточнюється розрахунком за умови, що прийнята середньомісячна заробітна плата відрізняється від 10628,39 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8.

6. Індекс для визначення кошторисної вартості  розраховується за НОВОЮ формулою.

7. Розрахунок вартості:

 • Виконують на підставі структури витрат, що склалася у проектувальника за відповідний період.

8. Показник кошторисної вартості проектних, науково-проектних вишукувальних робіт:

 • Уточнюється розрахунком за умови, що прийнята середньомісячна заробітна плата відрізняється для розряду складності робіт у будівництві 3,8, коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт розраховується за оновленим Додатком Л (що був у ДСТУ Б Д.1.1-7).
 • У випадку відсутності вихідних даних попереднього періоду для розрахунку, можливо визначити кошторисну вартість в розрахунку на 1 людино-день у грн/дн. за НОВОЮ формулою.

9. Усереднена питома вага заробітної плати в структурі вартості робіт за один людино день.
10. У складі ціни пропозиції можуть враховуватися:

 • Кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням додаткових робіт (збір вихідних даних, підготовка перед проектних матеріалів, проведення аудиту безпеки, виконання функцій замовника експертизи проектної документації тощо).

11. Нові, раніш відсутні Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об’єктів СС1.
12. Вартість проектування позакласних мостів (аркових, вантових тощо).

 • У разі відповідного обґрунтування може визначатися за окремими розрахунками проектної організації.

13. Оновлені форми документів.
14. Приклади розрахунків.


Блок 6. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ, в т.ч. і науково-технічний супровід.

 

Блок 7. ПЕРСОНІФІКОВАНА ПРОФЕСІЙНА СЕРТИФІКАЦІЯ відповідальних виконавців робіт.  

1. Категоризація сертифікатів. Отримані до 1.01.2016р. - СС1!

2. Сертифікація відповідальних виконавців. Виконроби, інженери-консультанти.

3. Термін дії сертифікатів.

 • Проходження курсів підвищення кваліфікації. Які сертифікати для ГІП?
 • Які для підпису кошторисної частини проектної документації?

4. Анулювання, вилучення сертифікатів.

 

Блок 8. НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ!

1. Удосконалення НОРМУВАННЯ.

 • Підвищення якості будівельних норм. Зменшення необгрунтованих вимог. Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.
 • Розширення методів встановлення будівельних норм. Розширення кола базових організацій, що виконують функції по нормуванню.

2. Методи нормування у будівництві:

 • Запровадження параметричного методу - як пріорітетного! Розпорядчий. Цільовий.

3. ДСТУ 9193:2022 “Система нормування у будівництві. Настанова щодо застосування параметричного методу”.

 • Застосування параметричного методу нормування у будівництві: під час формування нормативних вимог до будівель і споруд, інженерних та конструктивних систем об’єктів будівництва та під час встановлення вимог до планування територій.
 • Положення стандарту можуть бути застосовані розробниками будівельних норм, а також нормативних документів у сфері будівництва.

 

Блок 9. ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ОБ’ЄКТІВ.
Організація та виконання першочергових робіт. Нормативно-правове регулювання.

 

1. «Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд».

2. Зміни до «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва».

3. «Методика обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів».

4. Зміни до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».

5. «Настанова з визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів».

6. «Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок... воєнних дій...».

7. Механізм проведення комісійних оглядів для об’єктів з незначними пошкодженнями -
«Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

8. ФІКСАЦІЯ РУЙНУВАНЬ для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Вартість участі:

On-line ВЕБІНАР: 3200 грн.  (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.
Семінар в залі, м. Київ: 3450 грн. (без ПДВ).

* 10% від сплаченої суми буде направлено на підтримку ЗСУ.

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить

Участь у вебінарі on-line:

 • 5-7 годин навчання та консультацій.
 • Відповіді на запитання, що Вас цікавлять (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).
 • Інтерактивна участь. Під час вебінару є можливість поставити запитання в чаті.
  Можливість відео-спілкування з доповідачами (за наявності у Вас мікрофона та відео-камери).
 • Після вебінару буде надано персональний доступ для перегляду вебінару на 7 днів.
 • ЕКСКЛЮЗИВНІ ДОБІРКИ МАТЕРІАЛІВ + ПРЕЗЕНТАЦІЙ.

Участь в залі (додатково):

 • Можливість живого спілкування зі спікерами та колегами. Обмін досвідом.
 • Індивідуальні консультації експертів (під час та по закінченню вебінару Ви зможете поставити питання на прикладі ваших кейсів).
 • 10 метрів до УКРИТТЯ.
 • Зал забезпечений резервним електропостачанням та стабільним інтернет з’єднанням.
 • Обід в ресторані;
 • Кава-брейки (вранішня кава, чай, смаколики та дивовижна випічка + в кожній перерві);
 • Набір ділових аксесуарів;
 • Сертифікат.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад…:
За участь у семінарах, конференціях…(в залі чи онлайн)  Ділового Клубу нараховуються кредити ЄКТС:

 • до 50% загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС (у 2020 році).

Постанова КМУ №106 від 6.02.2019р.

Розклад

8.45-9.30  Вхід на сторінку вебінару (MyOwnConference). Реєстрація учасників в залі
9.30-11.00 Сесія 1
11.00-11.20 Перерва на каву
11.20-13.00 Сесія 2
13.00-13.30 Обід
13.30-15.30 Сесія 3
15.30-15.45 Перерва на каву
15.45-17.45 Сесія 4
17.45-  Відповіді на питання

Місце проведення

Київ

* Знижка на поселення - 10% за промокодом "Діловий Клуб"

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
Київстар (067) 506 80 61 Viber Telegram,  МТС (095) 271 45 90,  +38 (044) 231-41-10
www.dku.in.ua
або DK@dku.in.ua
Реєстрація
Будівництво Дозвільна документація Проектна Введення в експлуатацію Сергієнко Олександр ДІАМ ДАБІ Семінар Конференція     
Строительство Разрешительная документация Проектная Введения в эксплуатацию Сергиенко Александр ГИАС ГАСК Семинар Конференция