Споры с Банками, Кредит, Депозит, Ипотека
25 травня 2017,
КИЇВ
(044) 537-70-10

Реєстрація

СПОРИ З БАНКАМИ!
ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

НОВЕЛИ 2017! КРЕДИТИ ДЕПОЗИТИ!  ЛІЗИНГ. ІПОТЕКА!

 НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ: повернення кредитів та депозитів. Поточні рахунки юр. та фіз осіб.

 Тимчасова адміністрація. Уповноважена особа на тимчасову адміністрацію та ліквідацію банку. Куратор НБУ.

 ФГВФО, фонд гарантування вкладів. Визнання угод нікчемними.

 Виконавче провадження. Виконання судових рішень.

 Судова практика: позитивна та негативна!

 

ДОПОВІДАЧ ТА КОНСУЛЬТАНТ:
Кравец Ростислав, семинар

КРАВЕЦЬ Ростислав Юрійович,
Адвокат, старший партнер АК «КРАВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ»,
Голова Постійно діючого Третейського суду «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»,
Голова Громадської організації «Правова держава».

Автор численних публікацій, в т.ч. книги «Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних і зобов’язальних правовідносин».

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

  ВАШ БАНК, ВАШІ ГРОШІ НАСТУПНІ?  
    У 2014-2016 рр.:

     163 млрд. грн. втратили вкладники в ліквідованих банках !
     
      Втрати фізичних осіб становлять 111 млрд. грн.    Втрати бізнесу - 52 млрд. грн.
    • Ліквідовано 77 банків (понад 40% діючих на 01.01.2014).
    • Банківська система України втратила 435 млрд. грн. активів (~ 22% ВВП)!

Блок 1. СПОРИ З БАНКАМИ від А до Я! Судові новели та Перспективні можливості.

! Стягнення коштів з акціонерів банків за невжиття заходів щодо відновлення платоспроможності банку.
! Стягнення коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

 

Блок 2. КРЕДИТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З БАНКАМИ, ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ – позасудове та судове вирішення спорів.

2.1. Позасудове врегулювання – проведення переговорів.

   • Варіанти позасудового врегулювання. 

   • Оподаткування при прощенні боргу і варіанти його уникнення.

2.2. Судове вирішення спорів (де банки виграли, де програли?).

   • Аналіз позовної заяви банку.

   • Докази, що підтверджують наявність заборгованості. Фальшивість доказів.

   • Позовна давність (по основному боргу, процентам, неустойці). На що звернути увагу?
   • Момент початку перебігу позовної давності. Відкладальні умови договору.
   • Переривання позовної давності (визнання, часткова сплата боргу, вчинення виконавчого напису…).
   • Пропуск позовної давності, як підстава припинення зобов’язання.

   • Розрахунок заборгованості.

   • Варіанти стягнення на предмет іпотеки та оцінка майна.

   • Підстави визнання договорів іпотеки недійсними.

   • Стягнення заборгованості у разі смерті позичальника, поручителя, майнового поручителя.

   • Стягнення заборгованості у разі ліквідації іпотекодавця / позичальника.

   • Оскарження позасудового стягнення на предмет іпотеки та наслідки.

   • Підстави припинення фінансової поруки.

   • Заочні рішення.

2.3. Експертизи (почеркознавчі, економічні).

2.4. Судові спори з факторинговими компаніями та компаніями що придбали право вимоги.

Блок 3. ДЕПОЗИТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З БАНКАМИ ТА КРЕДИТНИМИ СОЮЗАМИ.

3.1. Депозитні відносини. Аналіз договору та варіанти повернення депозиту.

3.2. Підтвердження внесення депозитного вкладу.

3.3. Крадіжка депозиту та його повернення.

3.4. Стягнення депозиту в судовому порядку та відшкодування шкоди.

3.5. Судова практика.

Блок 4. ІПОТЕКА.

4.1. Визнання договорів іпотеки недійсними, як спосіб уникнення кредитних зобов’язань. Можливі зловживання.

Підстави такого визнання. Відсутність істотних умов тощо.

4.2. Ризики та Що робити?
Відсутність згоди подружжя, органів опіки і піклування. Розірвання шлюбу. Діти. Залучення органів опіки та піклування. Зміна об’єкту нерухомості. Створення нової речі. Реконструкція, перепланування. Втрата майнових прав на нерухомість. Знищення іпотеки.

4.3. Судова практика по договорам іпотеки.
Судове звернення стягнення на предмет іпотеки. Процедура звернення стягнення.
Отримання права на його продаж.
Виконавчі надписи нотаріусів. Як правильно застосовувати. Вузькі моменти.

4.4. Оцінка предмета іпотеки. Оспорювання вартості нерухомості.

4.5. Нарахування відсотків. По який період відсотки нараховуються.

Блок 5. ПОРУКА.

5.1. Зміни 2016/2017 в судовій практиці щодо поруки.

5.2. Припинення поруки.  Істотна зміна обставин поруки. Збільшення процентної ставки, зміна строків (вимога про дострокове повернення кредиту)… Помилки.

5.3. Кредитор: як діяти. Позичальник: як протидіяти.

5.4. Межі відповідальності поручителя.

5.5. Визнання недійсним договору поруки. Підстави такого визнання.

Блок 6. ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ.

6.1. Аналіз договорів.

6.2. Фіксація лізингових платежів до курсу іноземної валюти.

Блок 7. НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ: ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ТА ДЕПОЗИТІВ.

7.1. Повернення сум що перевищують гарантовані суму.

7.2. Повернення вкладів юридичними особами.

7.3. Оскарження договорів визнаних нікчемними.

7.4. Повернення вкрадених вкладів.

Блок 8. ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ. ФГВФО, ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ.

8.1. Порядок стягнення кредитів Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів та
можливості купівлі заборгованості з дисконтом (в т.ч. своєї?).

8.2. Контроль за банками. Повноваження Уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію та ліквідацію банку.
Повноваження куратора НБУ.

8.3. Які угоди (юридичних та фізичних осіб) можуть бути визнані нікчемними? Нова судова практика.

Блок 9. Адміністрування купівлі товарів у групах.

9.1. Оскарження договорів по адмініструванню купівлі товарів у групах.

9.2. Стягнення нанесеної шкоди.

Блок 10. Особливості розгляду спорів з кредитних відносин у ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДАХ.

10.1. Спори, які підвідомчі третейському суду. Процедура розгляду спорів.

10.2. Оскарження рішень третейського суду

Блок 11. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАБОРОНА ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН.

11.1. Відкриття виконавчого провадження та підстави оскарження.

11.2. Звернення стягнення на предмет іпотеки при наявності та відсутності окремого рішення.

11.3. Оскарження публічних та електронних торгів.

11.4. Заборона виїзду за кордон.

11.5. Захист прав дітей у виконавчому провадженні.

11.6. Мораторій на стягнення предмету іпотеки.

11.7 Строки виконавчого провадження.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ:

N

Тема

Проблемные моменты

 

1

"Двойное взыскание"
в спорах при взыскании задолженности, обеспеченной залогом

 • Правовая позиция ВССУ – нельзя одновременно взыскивать долг и обращать взыскание

• Правовая позиция ВСУ – можно взыскивать долг и обращать взыскание

• Правовая позиция ВГСУ – можно взыскивать долг и обращать взыскание

• Проблемы формулировки исковых требований

 

2

Определение
начальной цены предмета ипотеки при обращении взыскания

• Позиция ВССУ – можно на стадии исполнительного производства

• Позиция ВСУ – цена предмета ипотеки должна быть определена в решении суда

• Позиция ВГСУ – цена предмета ипотеки должна быть определена в решении суда

 

3

Прекращение залога/ипотеки/поручительства в случае ликвидации должника

• Позиция ВСУ – обеспечение прекращается в случае ликвидации должника

• Новая судебная практика ВСУ – если взыскание началось до того, как должник был ликвидирован, обеспечение сохраняется

 

4

Продажа залогового имущества по цене,
ниже чем начальная цена, определенная решением суда

• Продажа через ДВС – есть механизм понижения цены

• Продажа 3му лицу самостоятельно – нет обширной практики

 

5

Проблемные вопросы взыскания задолженности в процедуре банкротства

• Практика ВГСУ – обязанность доказывания фактического наличия залогового имущества лежит на кредиторе

• Практика ВГСУ – с какого момента кредитор считается участником производства о банкротстве?

• Внесение изменений в реестр кредиторов после его утверждения судом

• Практика ВСУ – перечень определений апелляционного суда в делах о банкротстве, которые могут быть обжалованы в ВГСУ, ограничен.

• ВСУ – штрафные санкции, заявленные до начала производства о банкротстве, включаются в состав конкурсных требований.

 

6

Интересные судебные прецеденты

• Интересные правовые позиции ВСУ/ВССУ/ВГСУ

7

Особенности взыскания задолженности в Крыму

8

Взыскание задолженности в зоне АТО

 

Вартість участі  1670 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ).
1570 грн. при оплаті за 5 днів до семінару.
Знижки За двох учасників знижка – 5%, за трьох та більше – 10%.
Знижки для постійних клієнтів! Знижка при реєстрації через сайт: 5%!
До вартості входить:

 навчання, консультації на семинарі,
 відповіді на питання (в т.ч. індивідуальні),
• Матеріали, презентації з новітньою інформацією (),
 обмін досвідом, можливість спілкування з колегами,
 обід в ресторані,

• кава-брейки (вранішня кава + в перервах),
 набір ділових аксесуарів.

Реєстрація

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38(044) 537-70-10 
(багатоканальний),   235.78.05
(067) 506 80 61, (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua