ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ви можете замовити Консультацію, Супровід та Ведення справ… 
у найкращих фахівців України!

Консультації, Супровід, Ведення справ

 

НАПРЯМКИ КОНСУЛЬТУВАННЯ, СУПРОВОДУ ТА ВЕДЕННЯ СПРАВ У СУДАХ:

 

І. ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ. Практики:
1.1. Господарське право.
1.2. Договірне право.

1.3. Корпоративне право.
1.4. Юридичний супровід M&A транзакцій.
1.5. Юридичний супровід внутрішніх та зовнішніх інвестиційних проектів.
1.6. Антимонопольне та конкурентне право.
1.7. Інтелектуальна власність.
1.8. Банківське право.
1.9. Виконавче провадження.
1.10. Митне право.
1.11. Цивільне право.
1.12. Трудове право.
1.13. Кримінальне право.
1.14. Правовий захист бізнесу.
1.15. Європейський суд з прав людини.

 

ІІ. ПОДАТКИ.
2.1. Трансфертне ціноутворення.
• Визначення пов’язаних осіб та контрольованих операцій.
• Вибір найбільш доцільного методу ТЦО, джерел інформації та зіставних операцій.
 Підготовка звіту про контрольовані операції.
• Підготовка функціонального аналізу, економічного аналізу, розрахунок ринкового діапазону ціни / рентабельності.
 Підготовка документації з трансфертного ціноутворення.
• Підготовка / адаптація політики трансфертного ціноутворення.
• Підготовка договору про попереднє узгодження цін у контрольованих операціях, участь у переговорах з ДФСУ.
2.2. Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ.
2.3. Міжнародне оподаткування.

• Консультації щодо структурування групи компаній, імплементація обраної структури, супровід.
• Юридичні та податкові поради щодо  інвестиційних проектів як в Україні, так і українських інвестицій за кордон.
• Консультування українських компаній щодо податкового права іноземних держав.
• Податкове консультування щодо міжнародних M&A транзакцій.
• Консультування щодо податкових, юридичних та регуляторних аспектів фінансових операцій.
• Оптимізація бізнес моделей та розробка раціональної структури бізнес процесів.
• Консультування щодо податкових та юридичних аспектів зовнішньоекономічної діяльності.
2.4. Податкова та юридична перевірка.
• Перевірка методології ведення податкового обліку компанії.
• Аналіз основних договорів (з резидентами та нерезидентами) на предмет відповідності чинному податковому законодавству.
• Перевірка операцій з пов’язаними особами та контрольованих операцій.
• Перевірка відображення нестандартних операцій в податковому та бухгалтерському обліку.
• Ідентифікація основних податкових ризиків та оцінка можливості їх матеріалізації.
• Аналіз правильності розрахунку податків та зборів, своєчасності їх сплати до бюджету.
• Рекомендації щодо мінімізації / усунення ідентифікованих податкових та юридичних ризиків.
2.5. Податкове консультування.
• Консультування щодо податкових аспектів специфічних бізнес операцій.
• Аналіз договірних відносин з точки зору оподаткування.
• Ефективне податкове структурування внутрішніх та зовнішньоекономічних операцій.
• Рекомендації щодо методології податкового обліку.
• Своєчасне інформування щодо змін у податковому законодавстві.
• Рекомендації щодо податкових аспектів M&A та інших видів корпоративної реорганізації.
• Аналіз політики щодо податкового обліку.
2.6. Податкові спори.

 

ІІІ. АГРОБІЗНЕС. Землевпорядкування.
3.1. Юридичний аналіз договорів оренди, купівлі-продажу та ін.
3.2. Розробка договорів оренди, купівлі-продажу та ін.
3.3. Юридичний аудит земельного банку (договорів оренди).
3.4. Юридична експертиза земельної ділянки.
3.5. Консультування щодо оформлення права власності на «пайове» майно колишніх КСП.
3.6. Консультування щодо оформлення права власності на земельні ділянки під «пайовим» майном колишніх КСП.
3.7. Абонентське обслуговування аграрного бізнесу.

 

ІV. НЕРУХОМІСТЬ. БУДІВНИЦТВО.

 

+ Можливість отримання розсилки щодо змін законодавства:

  • Податки, право та звітність.
  • Земельні питання.

 

 

Ваші запити для ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙСУПРОВОДУВЕДЕННЯ СПРАВ направляйте на:
Email: 
DK@dku.in.ua
Контактна особа: (050) 331.41.10  Сергій Петришин