Для скачування:

Договір 2020
Договір 2019

Договір 2018

Договір 2017

 

 * Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення прав та обов'язків,
при цьому наявність договору не свідчить про їх виконання чи невиконання.

   Для ведення податкового та бух. обліку важливим є факт здійснення господарських операцій, що підтверджується первинними документами. Тому Податковий кодекс України (зокрема стаття 44) визначає обов’язковим наявність саме первинних бухгалтерських документів, якими є акти наданих послуг, розрахункові  (платіжні) документи тощо. При цьому, ПКУ не містить вимог щодо обов’язкової наявності письмового договору.

   Для цілей оподаткування не має значення чи договір буде оформлено на паперових носіях, укладено в усній формі чи у формі Договору про надання послуг множинної правової природи (приєднання, публічний, пропозиція надання послуг) на сайті Ділового Клубу.

 

** Всім учасникам видається весь пакет бухгалтерських документів:
    Акт прийняття-передачі послуг, Рахунок-Договір.
За потреби підготуємо класичний договір.