ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ БІЗНЕСУ

26 березня, Київ

Реєстрація:
(044) 537-70-10

Реєстрація

ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ БІЗНЕСУ.

Нові законодавчі передумови!

Кредитний реєстр НБУ. Кредитна історія позичальника.
Нові умови накопичення, доступу та використання інформації про боржників банків.

Новий Закон "Про відновлення кредитування".
Збільшення відповідальності поручителя.
Змінювана процентна ставка. Позасудове звернення на предмет іпотеки. Спадкування боргів.

ДОПОВІДАЧ ТА КОНСУЛЬТАНТ:

Кравець Ростислав Юрійович

Кравець Ростислав Юрійович

Адвокат, старший партнер АК «КРАВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ»,
Голова Постійно діючого Третейського суду «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»,
Голова Громадської організації «Правова держава».

 

Автор численних публікацій, в т.ч. книги «Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних і зобов’язальних правовідносин».

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

Блок 1. КРЕДИТНИЙ РЕЄСТР НБУ. КРЕДИТНА ІСТОРІЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА.
Нові умови накопичення, доступу та використання інформації про боржників банків.

1. Що таке Кредитний реєстр?
2. З якою ціллю створюється Кредитний реєстр?
3. Яким чином створення Кредитного реєстру сприятиме зміцненню банківської системи України?
4. Чи призведе створення Кредитного реєстру до відновлення кредитування?
5. Що таке кредитна історія? Яке значення для банку має кредитна історія позичальника?
6. Яким чином накопичується та використовується інформація про кредитні історії позичальників у країнах ЄС та США?
7. Хто здійснює роботу із створення та формування Кредитного реєстру?
8. Яку саме інформацію про своїх боржників банки зобов’язані подавати до Кредитного реєстру?
  • Чи вносяться до Кредитного реєстру відомості про дрібних боржників?
  • При якій сумі заборгованості боржник потрапляє до Кредитного реєстру?
9. Хто подає інформацію про боржників неплатоспроможних банків до Кредитного реєстру?
10. Які саме відомості про боржників передаються до Кредитного реєстру?
  • Чи вносяться до Кредитного реєстру відомості про пов’язаних із боржником осіб?
  • Які особливості надання інформації про боржників-юридичних осіб?
11. Протягом якого строку банк має подати інформацію про боржника до Кредитного реєстру?
12. Як часто має відбуватися оновлення інформації у Кредитному реєстрі?
13. Чи зобов’язаний банк отримувати згоду фізичної особи на передачу інформації щодо неї до Кредитного реєстру?
  • Які наслідки відмови потенційного позичальника-фізичної особи від надання згоди на внесення інформації до Кредитного реєстру?
14. У якому випадку банк може не отримувати згоду боржника на включення інформації про нього до Кредитного реєстру?
15. За яких умов банк може передати до Кредитного реєстру інформацію про юридичну особу?
16. Чи має право боржник отримати інформацію, яка міститься про нього у Кредитному реєстрі?
17. Який порядок отримання боржником інформації з Кредитного реєстру?
  • Протягом якого строку боржник може отримати інформацію про себе із Кредитного реєстру?
18. Чи може боржник дізнатися, які банки зверталися із запитами для отримання інформації щодо нього із Кредитного реєстру?
19. Яким чином діяти боржнику у разі виявлення недостовірної інформацій про нього у Кредитному реєстрі?
  • Чи може боржник домогтися виправлення такої інформації або її вилучення із Кредитного реєстру?
20. Яким чином відбувається розгляд заяви боржника про виправлення або видалення інформацій про нього із Кредитного реєстру?
21. Чи може НБУ вилучити недостовірну інформацію про особу з Кредитного реєстру?
  • За яких підстав та у якому порядку відбувається таке вилучення?
22. Що робити, якщо НБУ відмовляється вилучати недостовірну інформацію про особу із Кредитного реєстру?
23. Чи може особа зробити публічний коментар про недостовірність інформації про неї у Кредитному реєстрі?
  • Які вимоги до обсягу такого коментаря та яким чином відбувається його оприлюднення?
24. Яким чином та за яких умов НБУ надає банкам інформацію із Кредитного реєстру?
25. Чи може банк отримати із Кредитного реєстру інформацію про боржника іншого банку?
26. Які саме відомості про потенційного позичальника може отримати банк із Кредитного реєстру?
27. Чи належить інформація із Кредитного реєстру до банківської таємниці?
28. Чи має банк право передавати інформацію про боржника із Кредитного реєстру третім особам?
29. Які заходи захисту персональних даних боржника у Кредитному реєстрі передбачені законом?
30. Яким чином діяти у разі неправомірного використання або розголошення банком інформації з Кредитного реєстру?
  • Яка відповідальність передбачена для банку, який неправомірно використав інформацію про боржника із Кредитного реєстру?
31. Протягом якого строку зберігається інформація про особу у Кредитному реєстрі?
32. За яких умов та у якому порядку можливе видалення інформації про особу з Кредитного реєстру?
33. У які строки відбувається введення у дію Закону про Кредитний реєстр?
34. З якого часу банки розпочали наповнювати Кредитний реєстр інформацією про своїх боржників? 
  • Яким чином і протягом якого строку банки повинні повідомити боржників про перше подання інформації про них до Кредитного реєстру?
35. Коли у банків з’явиться реальна можливість отримувати із Кредитного реєстру інформацію про позичальників, їх кредитну історію?
 
Блок 2. НОВЕЛИ ЗАКОНУ "ПРО ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ"!
Збільшення обсягу відповідальності поручителя. Нові умови застосування змінюваної процентної ставки.
Новели позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки. Нові правила спадкування боргових зобов’язань.

1. Які основні завдання ставили перед собою розробники Закону про відновлення кредитування?
2. На захист чиїх інтересів у першу чергу спрямовані норми Закону про відновлення кредитування?
3. Які основні зміни пропонує Закон про відновлення кредитування?
4. Чи відповідають солідарні боржники у разі ліквідації або смерті основного боржника відповідно до Закону про відновлення кредитування?
5. Чи збільшує Закон обсяг та межі відповідальності поручителя?
  • Як це узгоджується з існуючою судовою практикою?
6. Чи запроваджується солідарний обов’язок декількох поручителів, які за декількома окремими договорами поручилися за виконання боржником одного зобов’язання?
7. Чи припиняється порука у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя?
  • Який обсяг відповідальності поручителя у такому разі відповідно до Закону про відновлення кредитування?
8. Чи збільшується граничний строк пред’явлення позову до поручителя?
  • Які зміни щодо припинення поруки пропонує Закон про відновлення кредитування?
  • Чи відповідають ці зміни інтересам поручителя?
9. Чи можливе збереження поруки у разі ліквідації боржника-юридичної особи?
  • За яких умов можливе таке збереження поруки?
10. Які умови застосування змінюваної процентної ставки за кредитним договором пропонує Закон про відновлення кредитування?
  • Чи забезпечують ці умови баланс інтересів кредитодавця та позичальника?
11. З якою періодичністю кредитор має право змінювати змінювану процентну ставку за кредитним договором?
  • Протягом якого строку кредитодавець повинен повідомити про зміну процентної ставки?
12. Що залишається робити позичальнику, який не погоджується із збільшенням процентної ставки за кредитом?
13. Чи надає Закон про відновлення кредитування позичальнику рівні можливості для відстоювання своїх інтересів
у разі застосування змінюваної процентної ставки?
14. Чи скасовує Закон вимогу про нотаріальне посвідчення договору застави, предметом якого є транспортний засіб?
15. Чи можлива перереєстрація транспортного засобу, щодо якого встановлено обтяження, без згоди обтяжувача?
16. Чи розповсюджується іпотека на нерухоме майно після його:
  • реконструкції;
  • проведення щодо нього самочинного будівництва?
17. Яким чином відповідно до Закону сторони іпотечного договору можуть вирішити питання щодо належного способу обміну повідомленнями?
18. Які зміни щодо позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки передбачає Закон про відновлення кредитування?
19. За яких умов вимоги іпотекодержателя про виконання основного зобов’язання зберігають свою дійсність після завершення позасудового врегулювання?
20. Чи зможе іпотекодержатель після позасудового звернення стягнення за рахунок одного предмету іпотеки, звернути стягнення на інші наявні предмети іпотеки?
21. Чи передбачає Закон про відновлення кредитування можливість державної реєстрації права власності банку на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя чи відповідного застереження в іпотечному договорі?
22. Чи перешкоджає наявність будь-яких обтяжень нерухомого майна, що виникли після його передачі в іпотеку, зверненню стягнення для задоволення вимог банку?
  • Чи зберігають свою чинність обтяження щодо предмету іпотеки після реєстрації права власності на нього банком?
23. Чи можлива відмова у державній реєстрації права власності за банком у разі наявності зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень щодо предмету іпотеки?
24. На якому етапі та яким чином визначається ціна предмету іпотеки у разі реалізації його з прилюдних торгів?
  • Чи має бути зазначена у такому випадку ціна предмету іпотеки у рішенні суду?
25. За яких умов та протягом якого строку банк повинен зняти із нерухомого майна усі обтяження, пов’язані з іпотекою?
26. Яким чином змінився строк пред’явлення кредитором вимог до спадкоємців боржника?
  • Які правила обчислення цього строку передбачає Закон про відновлення кредитування?
27. Чи будуть мати банки та небанківські фінансові установи доступ до:
  • Державного реєстру актів цивільного стану;
  • Державного реєстру речових прав на нерухоме майно%
  • Єдиного реєстру довіреностей?
28. Чи забезпечить Закон зменшення кредитних ризиків та полегшення доступу бізнесу до кредитних ресурсів?
29. Які умови введення у дію Закону про відновлення кредитування?
30. Чи поширюється Закон про відновлення кредитування на відносини, що виникли до введення його у дію,
та як це узгоджується із нормами Конституції України?

Вартість участі

3300 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ.

Знижки

За 2-х учасників 5%, 3-х та більше - 10%!
Знижки постійним клієнтам.
Знижка при реєстрації через сайт:
3%!

До вартості входить

  • участь у заході;
  • повний день навчання та консультацій;
  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • ексклюзивні матеріали;
  • обід в ресторані;
  • кава-брейки (вранішня кава + в перервах);
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат.

Місце проведення:

Готель "Козацький", "Майдан Незалежності", вул. Михайлівська, 1/3.
Знижка 15% на поселення
для всіх учасників семінару Ділового Клубу.

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10
(багатоканальний),   235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua
або km@dk.ua