Корисні копалини, Земля,

7 июля, Киев
+ on-line ВЕБІНАР

Реєстрація:
(044) 537-70-10

Реєстрація

ЗЕМЛИ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

КОДЕКС "О НЕДРАХ"! ПРОЕКТ обновленного КОДЕКСА "О НЕДРАХ"!
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ). ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ.
  • Земля и Недра. Использование земель для добычи полезных ископаемых. 

Получение спецразрешений и горных отводов. Согласования. Особенности оформления. Изменения.
• Получение земельных участков для промышленных целей.
• ГОКи. Особенности отвода земель различных категорий
Выкуп земель для общественных нужд.
• Целевое назначение (ЦН)! Изменение для добычи полезных ископаемых.
• Ответственность
за нарушения!

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:

Кобилянський Віктор Ананійович

Кобилянський Віктор Ананійович

Один з найкращих фахівців-практиків України в галузі земельного права. Один з авторів Земельного кодексу.
Директор Центру земельного права «OPEN Knowledge». Спікер конференцій Ділового Клубу.
«Кращий адвокат року» у номінації «Аграрне та земельне право» в 2017 та 2019 роках.
Заступник Голови Комітету Земельного права ААУ.
Співавтор книг в сфері земельного права. Автор сотень статей та публікацій.
Шморгун Богдан, Астерс

Шморгун Богдан

Старший юрист Юридичної фірми "АСТЕРС".
Практики: Енергетика, природні ресурси та будівництво.
Спеціалізується на транзакційних питаннях у сферах енергетики та нерухомості.
Богдан має широку експертизу структурування транзакцій, що включає договори підряду (ЕРС-контракти), M&A-угоди та імплементацію контрактів FIDIC для провідних компаній в Україні.
Консультує клієнтів щодо земельних, будівельних, екологічних та інших питань.
Автор численних публікацій в українських та міжнародних ЗМІ.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

Блок 1. ПРОЕКТ оновленого КОДЕКСУ "ПРО НАДРА"! Набрання чинності - 1 січня 2022 року.

1. Зміни набуття земельних ділянок для потреб надрокористування.
2. Перелік та повноваження органів, уповноважених здійснювати регулювання у сфері користування надрами.
3. Види користування надрами та строків такого користування.
4. Спец. дозволи на користування надрами.

 • Порядок та підстави для продовження / відмови у продовженні строку дії. Їх переоформлення. Внесення до них змін.
 • Вичерпні підстави та прозорі процедури для зупинення та анулювання дії спец. дозволів.
 • Прозора методика оцінки вартості спец. дозволів.

5. Можливості відчуження права користування надрами третім особам.
6. Доступність геологічної інформації.
7. Механізми проведення оцінки запасів за міжнародними стандартами.
8. Механізми стимулювання переробки окремих корисних копалин у готову промислову продукцію на території України.
9. Вимоги до охорони навколишнього природного середовища. Оцінка впливу на довкілля згідно з міжнародними нормами.

 • Які види діяльності підлягають оцінці?
 • На якому етапі необхідно подати висновок ОВД?
 • Процедури видачі висновку оцінки впливу на довкілля.
 • Немає висновку ОВД - ризики бізнесу (тимчасова заборона (зупинення) господарської діяльності; повна зупинка підприємства/цехів/дільниць)!

10. Система контролю за дотриманням законодавства про надра.

11. Після набрання чинності Кодексом, наступні нормативно-правові акти втратять чинність:

 • Кодекс України «Про надра» (1994 року).
 • Закон України «Про нафту і газ».
 • Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ».
 • Закон України «Про угоди про розподіл продукції».
 • Закон України «Гірничий Закон України».
 • Закон України «Про видобування і переробку уранових руд».

12. Інші законопроекти щодо використання земель для добутку корисних копалин.

 

Блок 2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ
               в сфере использования земель для разработки недр.

1. Изменения в части специальных разрешений и горных отводов.

 • Новые изменения, которые упростят и удешевят разведку и добычу.

2. Получение спецразрешений на пользования недрами.

 • Через электронные торги.
 • Возможность резервирования земли до выставления участка на аукцион.

3. Согласование предоставления месторождений полезных ископаемых:

 • Общегосударственного значения - теперь без областных советов!
 • Месторождения полезных ископаемых местного значения - оставили в ведении ОТГ, сельских, городских, районных рад.

4. Участие в торгах нерезидентов – создавать украинское юрлицо не нужно?
5. Цена на торгах может и увеличиваться, и уменьшаться?
6. Комиссия по недропользованию ликвидирована.

 • Кому теперь принадлежат ее полномочия?

7. «Янтарный» Закон и земля для добычи полезных ископаемых?
8. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно дерегуляции в нефтегазовой сфере».
9. Новая редакция Порядка предоставленя специальных разрешений на пользований недрами.

 • Постановление КМУ №124.

10. Процедура оценки влияния на окружающую среду - перед началом профильных работ.

Блок 3. ЗЕМЛЯ И НЕДРА – ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
1. От исследовательско-промышленной разработки к промышленной – земельные последствия.
2. Права на землю и строительство.
3. Снятие плодородного слоя почвы.

Блок 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ.
1. Правовой режим подкатегории земель «Земли промышленности».
2. Виды целевого назначения земель промышленности, их характеристика.
3. Расширение территорий карьеров при добыче полезных ископаемых.
4. Земли для добычи полезных ископаемых со дна водных объектов: специфика добычи песка, установление платформ и так далее.

Блок 5. ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
1. Инвентаризация земель промышленных предприятий.
2. Покупка земельных участков или прав на них:

 • Через земельные торги (аукционы).
 • В обход аукциона: как получить земельный участок без конкуренции.

3. Особенности приобретения земель частной собственности.
4. Отвод новых земельных участков под промышленные цели. Незастроенный земельный участок под перерабатывающие мощности за пределами горного отвода.
5. Отвод земель лесного фонда и водного фонда для последующего изменения целевого назначения в земли промышленности и передачу их в аренду в 2019 году. 
6. Разведка. Договоры о проведении таких работ. Как расширили ст. 97 Земельного кодекса Украины?
7. Строительство на землях промышленности. Особенности.
8. Регистрационные процедуры. Проблемные вопросы.
9. Можно ли пользоваться землей без оформления прав?

Блок 6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ. Землепользование. Для разведки и добычи полезных ископаемых.
1. Все возможные права землепользования:
преимущества и недостатки
2. Аренда. Договор. Существенные условия. Типовая форма: обязательность, изменения. Регистрация права аренды. Судебная практика.
3. Сервитут. Право сервитута. Договор. Предмет. Существенные условия. Регистрация права сервитута. Судебная практика.
4. Суперфиций. Право суперфиция. Договор. Предмет. Существенные условия. Регистрация права суперфиция.
5. Право пользования (ст. 97 ЗКУ) для реализации разведки / добычи полезных ископаемых.

 • Предмет договора. Существенные условия. Проект договора по ст. 97 Земельного кодекса.
 • Как разрешить ситуацию, если необходим участок находится в постоянном землепользовании другого лица?

6. Когда и чем лучше воспользоваться?


Блок 7. ГОКи. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Особенности отвода земель различных категорий.
1. Отвод за счет земель сельхоз (с/х) назначения.

 • Выкуп с/х земель частной собственности, не подпадающих под «мораторий».
 • Паевые земли как источник развития территории горнодобывающего предприятия.
 • Потери с/х и лесохозяйственного производства. Порядок расчета. Оплата. Минимизация потерь.

2. Возмещение убытков собственникам земли и землекористувачам
3. Рекультивация. Снятие плодородного слоя земли. Как правильно оформить? Изменения законодательства.
4. Сельхоз деятельность промышленных предприятий на землях в пределах горного отвода. Надо ли сразу переводить все земли в земли промышленности?
5. Агрохимический паспорт. Основание для отнесения с/х земель к "особо ценным".
6. "Особо ценные" земли. Возможен ли вывод земель из статуса "особо ценных"?
7. Земли лесного фонда и водного фонда. Порядок отвода и изменения категории земель. 

Блок 8. ВЫКУП ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД или по мотивам общественной необходимости.
1. Какие нужды являются общественными?
2. Если собственник не согласен на выкуп…
3. Общественные нужды и мораторий: разрешаем правовую коллизию.
4. Процедура выкупа земель. От установления собственника до регистрации прав.

 • Порядок инициирования выкупа земель в пределах горных отводов.
 • Особенности выкупа земель государственной, коммунальной собственности.
 • Работа с землями частной собственности: определение владельца и его прав.
 • Коллективная собственность. Процедура покупки распайованих и нераспайованих земель.
 • Процедура выкупа паевых земель. Правопреемники, распорядители. Порядок получения разрешения. Распоряжения, решения о выкупе. Особенности взаимодействия с органами местной и государственной власти. Заключение трехсторонних договоров выкупа земель частной собственности.
 • Проектные дороги на землях с/х назначения. Кто владелец?
 • Договор купли-продажи с/х земель. Существенные условия. Порядок заключения и оплаты. Нотариальное удостоверение. Регистрация.

 

Блок 9.  ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЦН) ЗЕМЕЛЬ для добычи полезных ископаемых.
1. Разработка проекта землеустройства.
2. Согласования: необходимые и лишние.
3. Проект рекультивации и разрешение на снятие плодородного слоя почвы.
4. Потери сельхозпроизводства: порядок расчета и оплаты.
5. Утверждение проекта.
6. Внесение сведений об изменении ЦН в Государственный земельный кадастр и Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.
7. Особенности изменения ЦН земель государственной и коммунальной собственности.
8. Судьба многолетних насаждений на земельном участке.
9. Когда возможно проведение работ без изменения целевого назначения.

Блок 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ в сфере землепользования и пользование недрами.
 

Всі питання розглядаються з урахуванням ВСІХ ЗМІН законодавства, практики на дату семінару!

Вартість участі

Вебінар on-line: 2500 грн. (без ПДВ).

Семінар в Києві: 3500 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить

Для учасників вебінару:

 • участь у on-line ВЕБІНАРІ або семінарі (на вибір);
 • 5-7 годин навчання та консультацій;
 • індивідуальні консультації експерта
  (по закінченню вебінару ви зможете поставити питання та отримати розгорнуті відповіді на прикладі ваших кейсів);
 • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).

Для учасників семінару (додатково):

 • обід в ресторані;
 • кава-брейки (вранішня кава + в кожній перерві);
 • ЕКСКЛЮЗИВНІ добірки матеріалів та презентацій;
 • набір ділових аксесуарів.

Розклад

9.00-9.30  Реєстрація учасників в залі / Вхід на сторінку вебінару
9.30-11.30  Блок 1
11.30-11.45  Обід
11.45-13.45  Блок 2
13.45-14.30  Перерва
14.30-16.00  Блок 3
16.00-17.00  Відповіді на індивідуальні запитання учасників.
Кількість запитань НЕ ЛІМІТОВАНА!

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10
(багатоканальний),   235.77.80
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua
або DK@dku.in.ua
Реєстрація