вул. Михайлівська, 1/3, Майдан Незалежності, 01001, Київ, Україна
Ціна: 2150грн In Stock
ОСНОВНІ ЗАСОБИ В ОБЛІКУ від придбання виготовлення до продажу ліквідації іншого вибуття, семінар вебінар для бухгалтера Самарченко Олена Романівна

17 травня
(дата на вибір)
ЗАЛ + ВЕБІНАР

Реєстрація:
(067) 506-80-61 Viber
(095) 271 45 90

Реєстрація

ОСНОВНІ ЗАСОБИ В ОБЛІКУ

Від придбання (виготовлення) до продажу (ліквідації, іншого вибуття).
Особливості операцій з основними засобами під час війни.

Невиробничі ОЗ в податковому обліку. Критерії віднесення об’єктів. Тимчасове невикористання ОЗ.
Обґрунтування виробничого використання. Податки. Корегування фін.результату. Відновлення податкового кредиту.
Визнання (відображення в обліку). Об’єкти дешеві / дорогі, довго / короткотривалого використання. «Малоцінка».
Придбання (отримання). За кошти. До статутного капіталу. Безоплатно. Виявлені ОЗ при інвентаризації - податки.
Визнання ліквідаційної вартості. Можливості перегляду.
Амортизація ОЗ. Перегляд методу нарахування амортизації. Прискорена амортизація. Призупинення амортизації.
Технічне обслуговування, ремонти, поліпшення ОЗ.
Переоцінка ОЗ в податковому та бух обліку. Підстави, процедура проведення. Податок на прибуток - визначенні об’єкта.
 Вибуття ОЗ в результаті продажу (в т.ч. безоплатній передачі). • Ліквідація (списання) ОЗ.  Орендні операції.

ДОПОВІДАЧ ТА КОНСУЛЬТАНТ:

Самарченко Елена Романовна, Семінар Вебінар Практикум

Самарченко Олена Романівна

Незалежний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку.
Спікер семінарів та конференцій Ділового Клубу з 2003 року.
Автор багатьох статей та публікацій в бухгалтерській пресі.
ОДИН З КРАЩИХ ЛЕКТОРІВ ЗА ОЦІНКАМИ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРІВ.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ / ВЕБІНАРУ:

Блок 1. НЕВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ в податковому обліку:

1. Що таке невиробничі основні засоби.

 • Критерії віднесення об’єктів до невиробничих.
 • Наскільки коректно використання таких критеріїв, як «прибутковість» чи «без них можна обійтись».

2. Тимчасове невикористання основних засобів (сезонний характер використання, призупинення діяльності та інш.).

 • Чи можна такі випадки прирівнювати по невиробничого використання?

3. Які нормативні документи допоможуть обґрунтувати виробниче використання об’єктів.
4. Особливості оподаткування.

 • В т.ч. відображення операцій з ремонту, з продажу.
 • Корегування фінрезультату при продажу невиробничих об’єктів основних засобів;

5. Відновлення раніше втраченого податкового кредиту (корегування «негосподарчих податкових зобов’язань») з ПДВ при зміні напряму використання невиробничих об’єктів основних засобів (при продажу, при переведенні до складу основних засобів).

 

Блок 2. ВИЗНАННЯ (ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. Аналіз загальних правил.

1. Об’єкти:

 • Дешеві та дорогі.
 • Довготривалого та короткотривалого використання.

2. Податковий критерій віднесення об’єктів до «малоцінки».

 • Як правильно оформити документи, щоб «прирівняти» бухгалтерський та податковий облік?

3. Підтвердження статусу об’єкта як основного засобу чи малоцінки.

 • Які первинні документи необхідно скласти?

4. Розділення цілого об’єкта на окремі складові.

 • Наскільки це вигідно.
 • Якими законодавчими нормами керуватись.

5. Встановлення ліквідаційної вартості, що дорівнює нулю.

 • Наскільки це коректно та/або штрафонебезпечно.

6. Первинні документи, необхідні для податкової амортизації.

 • Накази, акти введення в експлуатацію.

7. Придбання об’єктів для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операціях.

 • Помилки, що їх припускаються в обліку.

 

Блок 3. ПРИДБАННЯ (ОТРИМАННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

1. За грошові кошти, в т.ч. у нерезидента.

 • Вплив «валютних» правил на вартість об’єкта.
 • Корегування оподатковуваного прибутку у випадку придбання ОЗ у нерезидента, що зареєстрований в країні з переліків Кабміну.

2. В якості внеску до статутного капіталу.
3. На безоплатній основі.
4.
Оприбуткування ОЗ, що були виявлені при інвентаризації.

 

Блок 4. ВИЗНАННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ та можливості її перегляду.

 

Блок 5. АМОРТИЗАЦІЯ ОЗ.

1. Перегляд методу нарахування амортизації.

 • Коли це можливо, які будуть податкові наслідки.

2. Прискорена податкова амортизація певних груп основних засобів.

 • Хто та за яких обставин може її застосувати

3. ПРИЗУПИНЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ:

 • При сезонному використанні об’єктів основних засобів.
 • При консервації. Що таке консервація, якими нормативними та внутрішніми документами слід керуватись підприємствам.
 • При проведенні ремонтів, реконструкції, модернізації, консервації.
 • Які документи необхідно (бажано) складати.

 

Блок 6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТИ, ПОЛІПШЕННЯ основних засобів.

1. Витрати, пов’язані з технічним обслуговуванні:

 • І не ремонти і не поліпшення.
 • Якими документами підтвердити класифікацію витрат в якості витрат на техобслуговування.

2. Заміна шин та акумуляторів на автомобільному транспорті.

 • До яких видів витрат віднести їх вартість.
 • Момент визнання витрат по шинам та акумуляторам (при встановленні на авто, при повному вибутті).

3. Класифікація ремонтних витрат (розділення на витрати періоду та витрати, що капіталізують).

 • Хто здійснює таку класифікацію та як її підтвердити документально;

4. Облік матеріалів і запасних частин, отриманих при проведенні ремонту.

 • Чи визнавати дохід від «безоплатно отриманих» запчастин?

5. Відображення у складі ремонтних витрат заробітної плати працівників та інших витрат;
6. Відображення ремонтних витрат безоплатно отриманих основних засобів.

 

Блок 7. ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ в бухгалтерському та податковому обліку.

1. Підстави для проведення бухгалтерської переоцінки. Процедура її проведення.
2. Як бухгалтерська переоцінка враховується при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

 

Блок 8. ВИБУТТЯ ОЗ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ (в т.ч. безоплатній передачі).

1. Принцип визначення оподатковуваного прибутку.

 • Корегування та податкові різниці, що визначаються при продажу та/або ліквідації основних засобів;

2. Як визначити базу оподаткування ПДВ при різних операціях з вибуття основних засобів.

 • Донарахування податкових зобов’язань при продажі об’єктів.
 • Вплив оціночної вартості на облік ПДВ.

3. Вибуття / знищення об’єктів в результаті бойових дій.

 • Які документи необхідно мати для ненарахування ПДВ-зобов’язань.

 

Блок 9. ЛІКВІДАЦІЯ (СПИСАННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

1. Відображення в обліку прибутку вартості об’єкта, що ліквідується.

 • Як врахувати ліквідаційну вартість, якщо вона не дорівнює нулю;

2. Чи необхідно донараховувати податкові зобов’язання з ПДВ.

 • Як правильно оформити документи, щоб мати можливість для ненарахування ПДВ;

3. Облік запасів, отриманих від ліквідації.

 • Норми ПКУ та думка податкових органів.

 

Блок 10. ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ::

1. Облік ремонтів відповідно до правил бухобліку.

 • Оцінка економічної суті ремонтів, що проводяться.

2. Ремонт, проведений орендатором та переданий безоплатно орендодавцю: які наслідки можливі для орендодавця.

3. Вимушене призупинення використання об’єкта, що орендується.

 • Які документи необхідно оформити з орендодавцем.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Всі питання розглядаються з врахуванням змін законодавства на дату семінару!
Актуальні для Вас питання заздалегідь направляйте на e-mail: dk@dku.in.ua для глибокого вивчення лектором!

Вартість участі

Вебінар on-line: 2150 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ.
Участь в залі: 3150 грн. (без ПДВ).

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить (ВЕБІНАР або СЕМІНАР В ЗАЛІ на вибір):

Участь у вебінарі on-line:

 • Участь у on-line ВЕБІНАРІ;
 • Навчання та консультації;
 • Відповіді на запитання, що Вас цікавлять (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).
 • Інтерактивна участь. Під час вебінару є можливість поставити запитання в чаті.
  Можливість відео-спілкування з доповідачами (за наявності у Вас мікрофона та відео-камери).
 • Добірки методичних та аналітичних матеріалів до семінару з найновішою інформацією.
 • ЗАПИС ВЕБІНАРУ. Після вебінару буде надано персональний доступ для перегляду вебінару на 5-7 днів.

Участь в залі (додатково):

 • Можливість живого спілкування зі спікерами та колегами. Обмін досвідом.
 • Індивідуальні консультації експертів (під час та по закінченню вебінару Ви зможете поставити питання на прикладі ваших кейсів).
 • 10 метрів до УКРИТТЯ. Зал забезпечений резервним електропостачанням та стабільним інтернет з’єднанням.
 • Обід в ресторані;
 • Кава-брейки (вранішня кава, чай, смаколики та дивовижна випічка + в кожній перерві);
 • Набір ділових аксесуарів
Реєстрація та детальна інформація:
Київстар (067) 506 80 61 Viber Telegram,  МТС (095) 271 45 90,  +38 (044) 231-41-10
www.dku.in.ua
або DK@dku.in.ua
Реєстрація