Хрещатик, 7/11, ст.м. "Майдан Незалежності", 01001, Київ, Україна
Ціна: 1500 грн.грн In Stock
ПДВ, Прибуток, Зарплата (ЄСВ, ПДФО, ВЗ), Карантинні зміни, Зміни податкового законодавства, Фінмоніторинг, Семінар Вебінар Практикум

25, 27 січня
3, 9 лютого,

Київ + ВЕБІНАР

Реєстрація:
(044) 537-70-10

Реєстрація

РІЧНА ЗВІТНІСТЬ за 2021 рік. Аналіз актуальних + проблемних питань

Зміни 2022! ПДВ, ПРИБУТОК, ЗАРПЛАТА (ЄСВ, ПДФО, ВЗ).

ПІДГОТОВКА ДО «ЗАКРИТТЯ» РОКУ. Розгляд поточних податкових та бухгалтерських питань.

ЗМІНИ 2022! Закон 1914 (Проект 5600).
 • Податок на прибуток. Обмеження щодо податкових витрат. • ПДФО. Мінімальне податкове зобов’язання.
 • ПДВ. Обмеження строків. Нарахування ПЗ з «коефіцієнтом розподілення». Перевірки бюджетного відшкодування...

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК! Нова форма декларації з ПДВ та прибутку.
  • Звітність. Нові корегування.   • Виправлення «бух» помилок - вплив на податок на прибуток.
  • «Затримка» первинних документів. Дата визнання доходів...
  • Податкові різниці. • Сумнівні та безнадійні борги. • Нерезиденти. Відображення доходів.
  • Основні засоби. Амортизація. Призупинка використання ОЗ. Запаси. НА.

ПДВ. Нова форма декларації з ПДВ та прибутку.
  • Податковий кредит. Податкові накладні / Розрахунки коригувань. Їх реєстрація.
  • База оподаткування.  • Експорт, Імпорт товарів.  • Місце поставки послуг. • Бюджетне відшкодування.

ЗАРПЛАТА (ПДФО, ЄСВ, ВЗ).

ДОПОВІДАЧ ТА КОНСУЛЬТАНТ:

Самарченко Елена Романовна, Семінар Вебінар Практикум

Самарченко Елена Романовна

Незалежний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку.
Спікер семінарів та конференцій Ділового Клубу з 2002 року.
Автор багатьох статей та публікацій в бухгалтерській пресі.
ОДИН З КРАЩИХ ЛЕКТОРІВ ЗА ОЦІНКАМИ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРІВ.
Козлова Марина Євгениевна, Семінар Вебінар Практикум

Мілон-Козлова Марина Євгенівна

Аудитор, податковий консультант, Методолог (IPFM, АССА DipIFR Rus), САР.
Читає семінари по податкам з 2000р. Розробник, рецензент метод.посібників по бух.обліку та податкам.
Нагорода «Кращий бізнес-тренер 2009р. у Східній Європі».
Нагороди Аудиторської палати України за внесок в розвиток МСФЗ в Україні. Сертифікати: САР, АССА Dip, ICFM.
Практичний досвід проведення аудиторських перевірок.

Самарченко О.Р.:  25 січня, 3 та 9 лютого
Мілон-Козлова М.Є.: 24 та 27 січня, 3 лютого

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ / ВЕБІНАРУ:

ЗМІНИ 2022! Закон №1914 (Проект №5600).

1. Податок на прибуток. Обмеження щодо податкових витрат в частині:

 • Перенесення збитків минулих років;
 • Наданої безповоротної фінансової допомоги (безоплатних товарів/послуг);
 • Створення резерву сумнівних боргів.

2. Податок на додану вартість.

 • Обмеження щодо строків:
  / Реєстрації розрахунків коригування до податкової накладної;
  / Отримання податкового кредиту за зареєстрованою але не врахованою податковою накладною. Перехідні положення для «застарілих» податкових накладних
 • Нарахування податкових зобов’язань з використанням «коефіцієнту розподілення».
  Розширення переліку операцій, коли таке нарахування повинно використовуватись.
 • Перевірки бюджетного відшкодування.
 • Подовження деяких особливих правил оподаткування (звільнення, касовий метод).

3. ПДФО

 • Добровільне щорічне декларування доходів задля отримання податкової знижки.
  На які витрати можливо отримати повернення ПДФО з бюджету.
 • Розрахунок податку при продажу нерухомого майна. Для кого та що змінилось?

4. Мінімальне податкове зобов’язання.

 • Кого стосується, сутність платежу, порядок розрахунку.

 

РІЧНА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ.

5. Виправлення «бухгалтерських» помилок та їх вплив на оподаткування податком на прибуток

 • Загальні правила виправлення помилок, передбачені стандартами бухгалтерського обліку
 • У яких випадках необхідно або бажано виправити декларацію з податку на прибуток

6. Відображення господарських операцій при «запізненні» первинних документів:

 • Використання забезпечення майбутніх витрат. Як правильно сформулювати та нарахувати забезпечення? Які документи потрібно оформити для підтвердження операцій? Позиція Мінфіну в цьому питанні;
 • Відображення запізнілих документів у поточному періоді. Коли це можна зробити без будь-яких помилок? Приклади, ситуації;
 • Можливість законного «перенесення» дати визнання витрат з одного періоду на інший.

7. Інвентаризація - як обов'язкова процедура при підготовці до річної звітності.
Відображення в обліку результатів інвентаризації:

 • Інвентаризація: надлишок, нестачі, пересортиця. Можливі варіанти обліково-фактичних розбіжностей. Як відобразити такі невідповідності в обліку. Податкові наслідки, включаючи ПДВ, ПДФО, військовий збір
 • Інвентаризація необоротних активів (НА). Як визначити вартість надлишкових активів
 • Інвентаризація капітальних інвестицій. Особливості відображення в обліку списання капінвестицій, які не визнаються активами
 • Інвентаризація розрахунків з контрагентами. Що потрібно враховувати в 2021 році щодо критерію безнадійності. Відображення в обліку суми резерву сумнівних боргів та списаної дебіторської/кредиторської заборгованості. «Пошук» довгострокових боргів.
 • Інвентаризація інших активів/зобов'язань, включаючи майбутні витрати/доходи, розрахунки з бюджетом, борги з підзвітними особами тощо.

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК.
8. «Інвентаризація» бухгалтерського доходу з метою коректного розрахунку об'єкта оподаткування:

 • Дата визнання доходу при продажу товарів, послуг
 • Відображення доходів на підставі непідписаних контрагентом актів виконаних робіт, наданих послуг
 • Визнання доходу в різних операціях (отримання штрафів, продаж валюти і т.д.)

9. Заповнення додатка про податкові різниці. Аналіз корегувань, в тому числі:

 • В операціях з необоротними активами (продаж, ліквідація, переоцінка).  
 • При нарахуванні резервів та забезпечень
 • При придбанні товарів (послуг, необоротних активів у нерезидентів).
  Відображення первісної вартості за ставкою НБУ на дату передачі права власності.
  Як неправильне визначення ставки НБУ може вплинути на розмір оподатковуваного прибутку (числові приклади);
 • Відображення в обліку безоплатно отриманих запасів. Особливості з безкоштовним імпортом;
 • При придбанні товарів/послуг у неприбуткових організацій
 • При продажу товарів (послуг) нерезидентам зі «спеціальним» статусом
 • Відсотки, нараховані за кредитами та позиками
 • Благодійність. Коригування операцій з окремими неприбутковими організаціями, а також операцій з фізичними особами

10. Принцип податкового обліку операцій, не зазначених у додатку з коригуваннями (як врахувати доходи/витрати в декларації)
11. Відображення в декларації інформації про доходи нерезидентів. Виправлення помилок з податку на репатріацію
12. Операції з необоротними активами:

 • Переоцінки в бухгалтерському обліку та зменшення корисності основних засобів. Як ці операції впливають на показники декларації;
 • Продаж основних засобів. Коли бажано оцінити об'єкт, що продається.

13. Сумнівні і безнадійні заборгованості:

 • Які операції можуть зменшити оподатковуваний прибуток?
 • Створення резерву сумнівних боргів. Які підприємства можуть не створювати резерв. Наслідки для тих, хто повиненстворити резерв, але не роблять цього.

 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ДОКУМЕНТИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТНІСТЬ.

14. Річний перерахунок ПДВ

 • Хто і коли має провести перерахунок податкових зобов'язань з ПДВ на кінець року
 • Процедура аналізу та перерахунку
 • Відображення результатів перерахунку в декларації
 • Можливі наслідки в разі не перерахунку
 • Вплив щорічного перерахунку на майбутні періоди

15. Аналіз окремих ПДВ-операцій

 • «Дешеві» продажі товарів (послуг). Донарахування ПДВ до звичайної ціни (вартості покупки)
 • Списання заборгованостей і коригування ПДВ: що і як коригувати?
 • Уцінка, списання зіпсованих товарів (готової продукції) та вплив цих операцій на облік ПДВ
 • Безкоштовна передача товарів, новорічних та інших подарунків.
 • Подарункові сертифікати в обліку продавця і покупця
 • Отримання «помилкового» платежу, «залік» сум по різним договорам
 • Ліквідація та крадіжка основних засобів. Які документи потрібно мати, щоб не нараховувати податкові зобов'язання
 • Аналіз деяких операцій, проведених у зовнішньоекономічній діяльності (включаючи «дешевий» імпорт та експорт, повернення раніше ввезених товарів, безкоштовне надходження товарів від нерезидентів)
 • Виправлення помилок у декларації ПДВ.
  Особливості оплати/перерахування недоплат і пені.

 
ПДФО.
16. Щорічний перерахунок як можливість виправлення помилок.
17. Форма № 4ДФ.

 • За які помилки і в яких випадках не застосовуються штрафи

18. Відносини з підприємцями.

 • Які і коли потрібні підприємницькі документи, первинні документи з «натяком» на трудові відносини, підприємці, зареєстровані на непідконтрольній Україні території.

19. Аналіз оподаткування окремих видів доходів, у т.ч.

 • Подарунки працівникам, дітям працівників,
 • Виплати на лікування та охорону здоров'я,
 • Страхових виплат тощо.

Інші питання.

Всі питання розглядаються з врахуванням змін законодавства на дату семінару!
Актуальні для Вас питання заздалегідь направляйте на e-mail: km@dk.ua для глибокого вивчення лектором!

Вартість участі

Вебінар on-line:
Самарченко Е.Р.: 1500 грн. (без ПДВ) зі знижками для постійних клієнтів. Є можливість оплати з оплати з ПДВ.
Козлова М.Е.: 1500 грн. (без ПДВ). До вартості включена відправка матеріалів Новою Поштою.

Семінар у Києві: 2700 грн. (без ПДВ). Знижки.

Звертаємо увагу!

 • Кількість учасників в залі обмежена. Реєструйтесь заздалегідь. Бронь місць підтверджується оплатою.
 • Всі вимоги дистанції та безпеки будуть дотримані.

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить

Для учасників:

 • участь у on-line ВЕБІНАРІ або семінарі (на вибір);
 • 5-6 годин навчання та консультацій;
 • індивідуальні консультації експерта;
 • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
 • добірки методичних та аналітичних матеріалів до семінару з найновішою інформацією.
 • працюємо через програму ZOOM.

Для учасників семінару (додатково):

 • можливість живого спілкування зі спікерами;
 • обід в ресторані;
 • кава-брейки (вранішня кава, чай, смаколики + в кожній перерві);
 • набір ділових аксесуарів.
! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10, 
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua
або km@dk.ua
Реєстрація