вул. Михайлівська, 1/3, ст.м. "Майдан Незалежності", 01001, Київ, Україна
Ціна: 3250грн In Stock
Трансфертное ценообразование, ТЦО Отчет Документация, Семинар Вебинар Практикум Конференция

 

10 вересня, КИЇВ
зал + on-line ВЕБІНАР


Реєстрація:
(067) 506-80-61 Viber
(095) 271 45 90

Реєстрація

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ (ТЦУ)
Контрольовані операції! Всі зміни 2023-2024.
ЗВІТ. Документація. Master File, Local File, CbC Reporting. МГК

КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ 2023 / 2024! Ідентифікація. Пов’язані особи. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ!
Розробка політики. Прийняття рішень. Стратегія та тактика обґрунтування ТЦУ та операцій на 2024 рік!

Тенденції ТЦУ 2024 та планування транзакцій. В 2023 / 2024 по-новому (рекомендації застосування нових правил):
Контрольовані операції (КО) - зміни. • Пов’язані особи. Посередники. Нерезиденти, НПЮ, ОПФ. Бенефіціарні власники.
ТЦУ та Війна, COVID. КІК. BEPS. Дивіденди. НМА. Роялті. Представництва. Конструктивні дивіденди. Проблеми ТЦУ.
«Ділова мета». Обґрунтування фактичної поведінки сторін та умов операції щодо будь-якої операції. Коригування.
Принцип витягнутої руки.Зіставні операції.Методи. Розрахунок діапазонів. • Джерела, зміни в пошуку.
ЗВІТ по ТЦУ Документація - розширення вимог. Підготовка. Приклад складання звіту по КО. Аналіз помилок!
Міжнародна група компаній (МГК) - повідомлення про участь. • Майстер-файл. Звіт в розрізі країн.
КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ВІЙНИ. ПЕРЕВІРКИ ДПС. Моніторинг. Індикатори ризиків. Судова практика.
Маєте ризикові операції / є запит ДПС
готуйтеся до перевірки. Донарахування з ТЦУ. Штрафи до 3.028.000 грн.!

СПІКЕР та КОНСУЛЬТАНТ:

Вознюк Олена ТЦУ Семінар Вебінар Практикум Конференція

Вознюк Олена

Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants" (податкові, аудиторські та юридичні послуги).
Доповідач, консультант та автор семінарів Ділового Клубу по трансфертному ціноутворенню (ТЦУ),
міжнародному податковому плануванню та структуруванню.

Спеціалізація: трансфертне ціноутворення, податкове структурування інвестицій, структурування M&A,
реструктуризація бизнесу, інвестиційні можливості та бізнес стратегії.
15 років досвіду та практики в індустріях (фарма, FMCG, енергетика и нефта&газ, нерухомість).
Досвід роботи: провідні міжнародні юридичні та аудиторські фірми.
Протягом 2014-2016 президент українського підрозділу МІЖНАРОДНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ (IFA).

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

ЗВІТ по ТЦУ! Підготовка та перевірка звіту. ЗМІНИ в ЗВІТНОСТІ 2023/2024 в сфері ТЦУ!
ДОКУМЕНТАЦІЯ до ЗВІТУ по ТЦУ. Аналіз порядку. Рекомендації практики. Підводні камені.

1. ЗВІТ по ТЦУ! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!

 • Форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції. Наказ МінФіну № 8.
  Мінфін оновив Звіт про КО, додаток ТЦ, порядок складання Звіту. Наказ МінФіну № 673. Наказ МінФіну № 725.
 • Аналіз основних помилок при складанні Звіту. Аналіз Порядку.
 • Приклад складання Звіту про КО. Проблемні питання при заповненні. Неврегульовані ситуації.
 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО.
 • Перевірка звіту по ТЦУ. Які документи потрібно мати?

2. ТРИРІВНЕВА ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦУ (для міжнародних груп компаній).

2.1. Глобальна документація (Майстер-файл, МФ).

 • Інформація, розкрита в МФ – ризики ТЦУ для платника або інших компаній групи.
 • Як підготувати МФ? Майстер-файл та документація з ТЦУ: відмінність, перетини, як доповнюють один одну.
  Структура та зміст розділів. Вимоги щодо наповнення глобального майстер-файлу.
 • Готуємо МФ тільки для України? Чи потрібно готувати МФ для інших компаній групи за кордоном?
 • Майстер-файл & Податок на репатриацію & КІК & Обмін податковою інформацією.
 • Термін подачі Майстер-файлу. Відповідальність за неподання.
 • Перевірки МФ з боку контролюючих органів. Право ДПС на запит, якщо платник податку входить до МГК.

2.2. Звіт в розрізі країн (CbC Report) - нові форма та порядок заповнення з 1.05.2024 року.

 • Зміст. Розкриття інформації в CbCR щодо структури доходів та оподаткування прибутку… в розрізі компаній міжнародної групи.
 • Хто і як подає? Термін подання. Яких українських компаній стосується запровадження?
 • Розкриття структури їх доходів та оподаткування прибутку (з пов’язаними та з непов’язаними особами):
  - Прибуток (збиток) до оподаткування.          - Накопичений нерозподілений прибуток.
  - Податок на прибуток сплачений.                 - Статутний капітал.
  - Податок на прибуток нарахований.             - Чисельність працівників.
  - Балансова вартість матеріальних активів.

2.3. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦУ (Локальний файл). Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦУ.
 • Розширено обсяг інформації / документів, що має міститись у Документації з ТЦУ. Нові вимоги.
 • Перелік інформації, яка має бути у Документації про КО - доповнено (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦУ.
 • Документацію готують всі, але подають на запит.
 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 • Пакет документації для цілей ТЦУ, як підготувати функціональний аналіз.
 • Подання документації. Кому, куди? В які терміни?

3. МІЖНАРОДНА ГРУПА КОМПАНІЙ (МГК).

 • Повідомлення про участь у МГК. Заповнення повідомлення (Наказ № 479). Які дані потрібно включити. Форма, порядок та строки.
 • Визначення МГК. Новації Закону № 2970-IX.
  Материнська компанія & Учасники міжнародної групи компаній.
  Утворення без статусу юр. особи (траст, партнерство, фонд тощо) як учасник МГК.
 • Критерій консолідованої фінансової звітності як основна ознака МГК.
 • Штраф за неподання повідомлення про участь у МГК – 50 ПМ (151.400 грн.).

4. Україна приєдналася до CbCR MCAA (Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн).

 • Посилення контролю та перевірок за МГК. Якщо група належать, складає та подає звіт у розрізі країн (CbCR MCAA з 3.11.2022р).
 • ДПС має інформацію про діяльність МГК в розрізі конкретних юрисдикцій від податкових адміністрацій інших країн.
 • До звітів за який період ДПС буде мати доступ?

5. Функціональний аналіз. Економічний аналіз. Політика ТЦУ.  Аналіз ризиків.

 • Як підготувати? Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦУ. 
 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦУ.

6. Аналіз узагальнюючих консультацій від МінФіну.

 

АНАЛІЗ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦУ) за 2023-2024!
Повний аналіз змін Податкового Кодексу та інших законодавчих актів стосовно ТЦУ.

7. Створення «АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків із ТЦУ».

 • Автоматизація процедур контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій (КО) принципу «витягнутої руки».
 • Порівняння цін / показників рентабельності в звітах з цінами:
  - В інформаційно-аналітичних ресурсах (Держзовнішінформ, Упрпромзовнішекспертиза…)
  - З середньогалузевими показниками рентабельності.

8. КОНТРОЛЬ за ТЦУ в умовах воєнного стану.

8.1. Воєнний стан. Зупинення перебігу строків. Періоди та штрафи. Відповідальність. Донарахування з ТЦУ - кейси ДПС.

8.2. Отримали запит від ДПС / маєте ризикові операції готуйтеся до перевірки!
Листи та запити ДПС
к відповідати) щодо:

 • Пропозиції здійснити самостійні коригування фін. результату;
 • Повноти відображення контрольованих операцій в Звіті;
 • Надання документів, інформації (уточнення, обґрунтування, роз’яснення), НПЮ, підтвердження статусу бенефіціарного власника;
 • Відсутності декларування, невідображення конструктивних дивідендів; надання обґрунтування по «30% коригуванням»;
 • Повідомлення про участь у МГК.

8.3. Подання звітності, документації про контрольовані операції (КО) - в період воєнного стану.

 • Звіт про КО. Документація з ТЦУ (локальний файл). Глобальна документація (майстер-файл). CbC Report. Повідомлення про участь у МГК.

9. Виправлення помилок в звітності по ТЦУ. Закон № 3219.

 • Виправлення помилок, які призвели до заниження податкового зобов'язання.
 • Коригування з податку на прибуток підприємств.
 • Виплати доходів нерезидентам. Дотримання принципу «витягнутої руки».
 • Подача уточненого Звіту про КО починаючи з 2015 року.
 • Коли платники звільнюються від штрафів?

10. Нові рекомендації OECD, Керівництва ООН з ТЦУ - використання для обґрунтування трансферного ціноутворення.

 • Оновленні рекомендації OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
 • Нова редакція Керівництва ООН з ТЦУ для країн, що розвиваються.

11. ТЦУ та війна.

 • Врахування при розрахунку цін та рентабельності в КО збитків.

12. ТЦУ та COVID-19 в 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 році.

 • Можливість застосування звичних методів розрахунку ціни / рентабельності при обгрунтуванні відповідності принципу «витягнутої руки».
 • Брати дані для розрахунку ринкового діапазону за 3 попередні роки чи за звітний рік
  (т.я. вони для більшості компаній будуть більш прибутковими). Порівнювати не можна?
 • Додаткові джерела інформації для порівняльного аналізу: Дослідження зміни обсягів продажів під час Пандемії.
  Визначення завантаження потужностей. Визначення впливу витрат. Дані галузевих / аналітичних звітів.
  Оцінки фінансового впливу Пандемії. Збиткові зіставні компанії. Екстраординарні витрати (пов'язані з Пандемією).

13. ТЦУ та Контрольовані іноземні компанії (КІК).

 • Повідомили ДПС та подали Звіт про КІК - засвітили компанію для трансфертного ціноутворення (ТЦУ)!
 • Розкриття інформації про КІК - перевірка ТЦУ в Україні?! Які правила ТЦУ стосуються КІК?
 • Оподаткування доходів КІК: критерії, підстави, штрафи. Оподаткування прибутку КІК на рівні контролюючої особи.
 • Відповідність обсягу операцій принципу «витягнутої руки».
 • Як погоджувати звітність КІК з Майстер-файлом групи компаній?

14. ТЦУ та BEPS.

 • Імплементація положення 8-10 кроків Плану дій BEPS.
 • Контроль за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів всередині групи компаній.
 • Сировинні товари. Виключення обмеження на застосовування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості використовувати внутрішні зіставні операції або котирувальні ціни із публічних джерел
  (Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін).

15. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ (КО). Ідентифікація, критерії визначення. Розширення сфери застосування ТЦУ.

 • Ідентифікація кола операцій для ТЦУ. Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.
 • Розширення переліку операцій, які визнаються контрольованими. Розширено види КО. Розширення сфери застосування ТЦУ!
 • Обсяг контрольованої операції визначається не за договором, а у відповідністю із принципом «витягнутої руки».
 • Права контролюючого органу під час перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».
  Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів).
 • Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
 • Вартісні критерії. Як враховувати передплати, повернення, кредит-ноти...
 • Критерії зіставних компаній (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
 • Єдиний податок, спец. режим 2% - критерії контрольованих операцій.
 • Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
 • Посередники. Операції з посередниками-нерезидентами.
  Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").
  Розширено види контрольованих операцій. Операції з нерезидентами специфічних ОПФ.
 • Специфічні ситуації.
  Відступлення права вимоги. Порука. Прощення боргу. Дивіденди та внески до статутного капіталу.
  Скорочення функцій та департаментів, як контрольована операція.
 • Спеціальні правила для обґрунтування КО на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
 • Принцип групування КО (за довгостроковими договорами, з НМА та інше), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.

16. Аналіз узагальнюючих консультацій від МінФіну.

 

«ДІЛОВА МЕТА» для цілей ТЦУ. Обґрунтування фактичної поведінки сторін та фактичних умов операцій. Практика Закону № 1117-IX!

17. «ДІЛОВА МЕТА». Обґрунтування наявності «ділової мети»:

 • Перевірки розумної економічної причини (ділової мети). Наказ МінФіну № 11.
 • Наслідки відмінності комерційних / фінансових характеристик контрольованої операції для пов'язаних та непов'язаних осіб.
 • Нетоварні операції та обґрунтування «ділової мети».
 • Рекомендації ОЕСР з ТЦ - як можуть допомогти обґрунтувати наявність ділової мети?
 • Співвідношення «ділової мети» з принципом «витягнутої руки».

18. Превалювання «сутності» над «формою» у процесі аналізу контрольованих операцій.

 • Контрольовані операції визначаються відповідно до фактичних умов (незалежно від умов договору / документального оформлення).
  Фактичні умови КО не відповідають умовам договору - фактичні превалюють над договірними.
 • Фактична поведінка та Substance на підтвердження договірних умов.

19. ДПС має право:

 • Не визнавати при розрахунку фін. результату контрольовані операції, які не мали розумної економічної причини (ділової мети);
 • Замінити їх альтернативним варіантом, виходячи з умов контракту, які були б узгоджені непов’язаними особами у зіставних умовах.

20. Визначення альтернативних варіантів для операції.

 • Наявність інших реалістичних варіантів (вигідніший економічний ефект), якби така сторона укладала угоду з непов'язаними особами.

21. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму понесених у зв’язку з цим витрат. Необхідно проводити коригування якщо:

 • Умови операцій з нерезидентами не відповідають розумній економічній причині (діловій меті).
 • Головною ціллю є несплата податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку.
 • В зіставних умовах особа не була б готова здійснювати операції з непов’язаними особами.

22. ОБҐРУНТУВАННЯ позиції для ДПС щодо фактичної поведінки сторін та фактичних умов операцій в документації з ТЦУ.

 • Обґрунтування ділової мети, доцільності (вигоди у порівнянні із неконтрольованими операціями, альтернативними варіантами).
 • Достатність обгрунтування. Як підготувати?
 • Обґрунтування ділової мети для внутрішньогрупових послуг, позик та роялті.

23. Дія концепції «ділової мети». До яких звітних періодів застосовувати?

24. Обов’язок доведення обставин відсутності ділової мети покладається на контролюючий орган.

 • Правомірність ДПС розподілити функції, активи, ризики - на користь компанії-резидента України.

 

ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ. НЕРЕЗИДЕНТИ. НПЮ. Поcередники. Бенефіціарні власники. Представництва

25. НЕРЕЗИДЕНТИ.

 • Змінений перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ.
 • Новий перелік організаційно-правових форм (ОПФ) нерезидентів, операції з якими контролюються – дата набрання чинності.
 • Чи застосовується ТЦУ при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?
 • Роз’яснення ДФС, ДПС по КО.

26. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Критерії. Визначення пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 • Прямий та опосередкований контроль. Приклад розрахунку. 25%.
 • Додаткова ознака пов’язаності – участь у спільній діяльності. 25% та спільна діяльність.
 • Пов’язаність осіб через кредитування.
 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦУ. Наслідки для платників.
 • Право податкової визначати пов’язаність через суд.

27. ПОСЕРЕДНИКИ.

 • Посередницькі схеми при визначенні контрольованих операцій. Специфіка для посередників при ТЦУ.
 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 • Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
 • Специфіка для посередників при ТЦУ

28. ТЦУ та Бенефіціарні власники.

 • Пов'язаність через бенефіціарного власника.
 • «Наскрізний» підхід при визначенні бенефіціарного власника пасивних доходів. Ризики для ТЦУ?
 • Майстер-файл ТЦУ та визначення бенефіціарного власника.

29. Визначення понять:

 • «Дохід з джерелом їх походження з України»;
 • «Котирувальні ціни для цілей ст. 39 ПКУ»;
 • «Материнська компанія міжнародної групи компаній для цілей ст. 39 ПКУ»;
 • «Міжнародна група компаній для цілей ст. 39 ПКУ»;
 • «Уповноважений учасник для цілей ст. 39 ПКУ»;
 • «Пасивні доходи для цілей ст. 392 розділу І та розділу IV ПКУ»...

30. ПРЕДСТАВНИЦТВА. «Постійні представництва» (ПП).

 • Ризик перекваліфікації «представництва нерезидента» в «постійне представництво».
  В т.ч. через місце бізнесу, здійснення господарської діяльність в Україні!
 • Критерії визнання. Їх пов’язаність із функціональним аналізом в ТЦУ?
  Як документація з ТЦУ може стати джерелом інформації для визнання наявності «постійного представництва» нерезидента в Україні.
 • Вимоги до предстаництв. Суттєві зміни за Законом №466.
  -  Термін приведено у відповідність до вимог Модельної конвенції ОЕСР щодо податків на доходи і капітал.
  -  Для визнання операцій контрольованими досягнення доходу в 150 млн. грн. необов’язкове.
 • Прибуток «постійних представництв» повинен визначатися за правилами ТЦУ.
 • Контролюються операції: 
  -  Між нерезидентом і його постійним представництвом.
  За загальними правилами.
  Внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом.
 • Штраф за неподачу звіту про контрольовані операції. ППР з донарахуванням.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЗМІНИ. РИЗИКИ по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦУ)!

31. Принцип «витягнутої руки».

 • Оподатковуваний прибуток від КО - повинен визначатись відповідно до принципу "витягнутої руки". (ст. 39.1.1 ПКУ).
 • Умови КО (НЕ)відповідають умовам, застосовним між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

32. КОНСТРУКТИВНІ ДИВІДЕНДИ.

 • Платежі, які не є дивідендами (формально) – «приховані» дивіденди з нерезидентами – визнання «конструктивними дивідендами».
  Недотримання принципу «витягнутої руки» - які операції прирівнюються до дивідендів?
 • Розрахунок, Податки конструктивних дивідендів при коригуваннях з ТЦУ:
  /  Для різноманітних випадків (імпорт, експорт, передоплата, післяплата…);
  /  Для різних типів договорів (роялті, відсотки, купівля-продаж…).
 • Виплати на користь:
  Нерезидентів, у межах контрольованих операцій (КО). Порушено принцип «витягнутої руки».
     Завищена вартість товарів (Р, П) – по операціях з купівлі. Занижена вартість Т, Р, П – по операціях з продажу.
  Засновників та/або учасників-нерезидентів у грошовій чи негрошовій формі по видам платежів.
     Конструктивні дивідендів та статус "прямий власник корпоративних прав". Вплив "тесту ділової мети".
 • Податок на репатріацію - оподаткування із застосуванням «підвищувального» коефіцієнта.
 • Договори про уникнення подвійного оподаткування. Їх вплив на суми податків з конструктивних дивідендів.
 • Як мінімізувати ризики конструктивних дивідендів?
 • ДЕКЛАРУВАННЯ «конструктивних дивідендів». Термін сплати податку з «конструктивних дивідендів» за проведені коригування КО.

33. Дивіденди.

 • Платежі за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються нерезиденту, понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки».
 • Коригування податків за методологією та процедурами, передбаченими для контролю за ТЦУ, при здійсненні операцій з нерезидентами.

34. Нематеріальні активи (НМА).

 • Визначення вартості НМА або розміру відповідної компенсації може здійснюватися за методикою зіставної оцінки вартості, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків. Чи є обов’язковим залучення оцінювача?

35. «Сировинні товари» та «Котирувальні ціни».

 • Новий порядок ТЦУ щодо сировинних товарів. Як його застосовувати? Перелік сировинних товарів. Постанова КМУ № 1221.
 • Сировинні товари. Новації відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу «витягнутої руки».
 • Обов’язкове застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни.
 • Порядок застосування інших методів для сировинних товарів, при обґрунтуванні неможливості застосування методу ПНЦ та розкриття ланцюгу постачання до першої непов’язаної особи із зазначенням рентабельності всіх учасників
 • Подача повідомлення про укладання договору в межах контрольованих операцій із сировинними товарами. Хто подає та для чого?

36. Біржові товари. Перелік рекомендованих джерел інформації для обґрунтування біржового товару змінено.

37. ЗІСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 • Зіставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій. Визначення внутрішніх та зовнішніх зіставних операцій.
 • Критерії зіставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми зіставними операціями.
 • Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку зіставних операцій.
 • Детальне визначення усіх аспектів зіставності комерційних і фін. умов операцій з умовами неконтрольованих операцій - обов’язкове!
 • Аналіз активів використаних сторонами контрольованих операцій. Визначення впливу активів на зіставність операцій.

38. Вибір сторони, що тестуються. Аналіз можливості застосування методології.

39. Вибір періоду, що аналізується. Вибір інформації за декілька періодів та розрахунок середньозваженого показника рентабельності.

40. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ по зіставним операціям. Практичні рекомендації по пошуку зіставних операцій.

 • Відсутні офіційні джерела. Розширено перелік джерел інформації.
  Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦУ.
  Будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства.
  Інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод
 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 • Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANA,  AMADEUS тощо).
 • Бази даних для ТЦУ: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
 • Внутрішні та зовнішні зіставні операції.
 • Цінові експертизи для цілей ТЦУ.

41. ДІАПАЗОНИ. Побудова діапазону.

 • Ціни на дату укладення договору чи на дату переходу права власності?
 • Використання діапазону котирувальних цін.
 • Як рахувати КВАРТИЛІ? Практичні приклади.
 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
 • У випадку непопадання ціни/рентабельності КО в діапазон ціни/рентабельності – ціна/рентабельність визначається на рівні медіани.
  При самостійному коригуванні - нижнього / верхнього квартилю.
 • Практичні приклади побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
 • Можливість використовувати показники 1 зіставної операції замість побудови діапазону.
 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в зіставних умовах.

42. МЕТОДИ ТЦУ.

 • Методи ТЦУ. Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного). Вибір сторони для дослідження.
 • Тест основної мети - зв'язок з функціональним аналізом. Як впливає на вибір метода ТЦУ?
 • Пріорітетність методів ТЦУ. Послідовність використання. Застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (пп. 39.3.2.1 ПКУ).
 • Ієрархія методів ціни перепродажу / "витрати плюс" та методу чистого прибутку / розподілення прибутку.
 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
  1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (CUP). Пріоритетний. Правильне обґрунтування неможливості застосування методу ПНЦ.

  2. Метод ціни перепродажу (Resale price).
  3. Метод «витрати +» (Cost plus).
  4. Метод зіставної рентабельності, чистого прибутку (Transactional net margin method (TNMM).
  5. Метод розподілення прибутку (Profit split).
 • Приклади застосування методів ТЦУ до операцій.
 • Ціна та показники Рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦУ. Порядок розрахунку.
 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір показника рентабельності.
 • Визначення більш простої сторони при застосуванні методів, що базуються на рентабельності. Що, коли більш простою стороною є нерезидент?
 • Групування КО / зіставних операцій для розрахунку рентабельності. Практичні приклади розрахунку рентабельності.
  Вибір правильного аналізованого показника рентабельності.
 • Біржові товари. Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Як застосовувати?
  Що робити, якщо не можливо застосувати метод порівняльної неконтрольованої ціни при обгрунтуванні цін біржового товару? 
  Повідомлення про контракти. Ціни котирування. Перелік бірж та біржового товару (Постанова КМУ).
 • Фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.

43. КОРИГУВАННЯ для приведення операцій до рівня зіставних для різних методів ТЦУ.

 • Самостійні, пропорційні, зворотні.
 • Самостійне коригування - застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медиана.
 • Коригування показників декларації з податку на прибуток у зв’язку із застосуванням трансфертних цін.
  Приклади розрахунків та коригувань. Практичні рекомендації. Коли потрібно проводити коригування, а коли недоцільно.
 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
 • 30% коригування поширюється не лише на операції з НПЮ, а і на операції з контрагентами специфічної організаційно-правової форми.
 • Коригування 30% фін. результату до оподаткування по експортно/імпортним операціям з нерезидентами (пп.140.5.4, 140.5.51 ПКУ).

 

ПЛАНУВАННЯ ТЦУ та МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ.

44. Внутрішня система контролю за ТЦУ.

 • Як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати ризики.
 • Корпоративна цінова політика.

45. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦУ.

 • Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод.
 • Ідентифікація зіставних неконтролюємих угод. Можливості коригування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦУ.

 

ПЕРЕВІРКИ ТЦУКОНТРОЛЬШТРАФИ. Взаємодія з ДПС. Оскарження донарахувань.
Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

46. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ та ТЦУ.

 • Принцип "Винної відповідальності" платника податку за податкові правопорушення.
 • Визначено вимоги щодо вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів.
 • Матеріальна відповідальність органу за неправомірні діяння посадових осіб та безвинна відповідальність контролюючих органів.

47. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦУ. Моніторинг.

 • ДПС - нюанси та практика податкових перевірок ТЦУ.
 • Підстави для перевірки: зміни.
 • Порядок та особливості проведення.
 • Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
 • Результати перевірки. Нюанси.
 • Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
 • Статистика ДПС по результату моніторингу та податкових перевірках за попередні періоди.

48. Моніторинг КО.

 • Порядок проведення Моніторингу контрольованих операцій. Зміни до Порядку. Наказ МінФіну № 158.
 • Моніторинг КО:
  1. Первинний аналіз інформації про здійснення КО.
  Спостереження за цінами та умовами.
  2. Аналіз Звітів про КО та Повідомлень про участь у МГК.
  Процедура аналізу звітів про КО. Ознаки потенційних ризиків ТЦУ.
  Поширення моніторингу на нові звіти з ТЦУ (повідомлення про участь в МГК, майстер-файл та звіт в розрізі країн).
  Аналіз інформаційних джерел.
  3. Аналіз документації з ТЦУ.
  Зміни моніторингу щодо наявності / відсутності розумної економічної причини (ділової мети) в КО.
  4. Аналіз звітів у розрізі країн МГК.
  Процедура аналізу звітів у розрізі країн. Індикатори ризиків, на які звертають увагу податківці.
 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДПС представників платників податку! Процедура. Результати.

49. Нові додаткові ризики:

 • Використання непрямих контрактів.
 • Від'ємні чисті активи при наявності кредитів/позик.
 • Відсутність істотних основних засобів.
 • Значний обсяг операцій з пов'язаними особами – нерезидентами з “низькоподаткових” юрисдикцій або які мають ОПФ з переліку Кабміну.
 • Значний обсяг операцій з нематеріальними активами (НМА, роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо).

50. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦУ.

51. УЗГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДПС.
 • Порядок узгодження цін згідно Постанови КМУ (зі змінами).
 • Проведення процедури взаємного узгодження.  Порядок, що передбачає механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження. Вимоги до такої заяви. Порядок дій компетентного органу.
 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

52. СУДОВА ПРАКТИКА по ТЦУ!

 • Позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питаннямАналіз.
 • Ідентифікація контрольованих операцій (контрольована / неконтрольована). Невключення КО до звіту.
 • Пов’язаність осіб.
 • НПЮ. Специфічні ОПФ нерезидентів.
 • Посередницькі договори.
 • Неподання Документації. Не звітування.
 • Щодо штрафів...

53. ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦУ. Нові правила!

 • Посилення ШТРАФІВ! За неподання / несвоєчасне / недостовірне (не в повному обсязі) подання звітності штрафи до 3.028.000 грн.! (1000 ПМ).
  3аниження податкових зобов’язань. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт КО. Помилки. Викривлення інформації...
 • За неподання Звіту (невчасне подання):
  / З 1.01.2020 року - 300 прожиткових мінімумів - 908.400 грн.!
  / Неподання звіту / уточнюючого звіту / документації – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.
  / Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день.
  / Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.
 • За помилки:
  / У Звіті, незадекларованіневключені операції у Звіті: 
  1% (максимум 300 прожиткових мінімумів);
  / У Звіті в розрізі країн максимум 1000 прожиткових мінімумів.
  / Специфічні ситуації.
 • За неподання:
  / Документації по ТЦУ
  (локальної): 3% (максимум 200 прожиткових мінімумів);
  / Глобальної Документації (майстер-файлу): 300 прожиткових мінімумів;
  / Звіту у розрізі країн міжнародної групи: 1000 прожиткових мінімумів;
  / Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній: 50 прожиткових мінімумів.
 • Застосування ДПС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС, ДПС. Що на практиці.

54. Міжнародний обмін податкової інформації. Чого очікувати?

 • Міжнародний обмін податкової інформації - ГЛОБАЛЬНІ податкові перевірки (в т.ч. ТЦУ) в Україні?
 • CRS. Автоматичний обмін податковою інформацією.
 • Обмін покраїнною звітністю по ТЦУ.
 • AML, DAC 6 та CRS - наслідки для українського ТЦУ.

55. Відповіді на запитання учасників (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).

Спеціальний бонус учасникам Ділового Клубу: відповіді на всі індивідуальні запитання!

Всі питання розглядаються з врахуванням змін законодавства на дату семінару!
Актуальні для Вас питання заздалегідь направляйте на e-mail: dk@dku.in.ua для глибокого вивчення консультантом!

Вартість участі

Для представників бізнесу:

Вебінар on-line: 3450 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ.    
Семінар в Києві: 3550 грн. (без ПДВ).

* 10% від сплаченої суми буде направлено на підтримку ЗСУ.

Для компаній, що надають юридичні, аудиторські,
консалтингові тощо послуги (в т.ч. фізичних осіб):

Вебінар on-line: 3750 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ.
Семінар в Києві: 3850 грн. (без ПДВ).

* 10% від сплаченої суми буде направлено на підтримку ЗСУ.

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить (ВЕБІНАР або СЕМІНАР В ЗАЛІ на вибір):

Участь в залі:

 • 6 годин навчання та консультацій.
 • Відповіді на запитання, що Вас цікавлять
  (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).
 • Живе спілкування зі спікерами та колегами. Обмін досвідом.
 • Аналіз документів учасників. Індивідуальні консультації.
  Розгорнуті відповіді на прикладі ваших кейсів.
 • ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
  (друковані + на електронну пошту).
 • ВІДЕОЗАПИС. Доступ для перегляду вебінару на 5-7 днів.
 • 10 метрів до УКРИТТЯ.
 • Обід в ресторані;
 • Кава-брейки
  (вранішня кава, чай, смаколики, випічка + в кожній перерві);
 • Набір ділових аксесуарів;
 • Сертифікат.

Участь у вебінарі on-line:

 • 6 годин навчання та консультацій.
 • Відповіді на запитання, що Вас цікавлять
  (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).
 • Інтерактивна участь. Можливість поставити запитання в чаті.
  Відео-спілкування (за наявності у Вас мікрофона та камери).
 • ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
  (на електронну пошту).
 • ВІДЕОЗАПИС. Доступ для перегляду вебінару на 5-7 днів.

Переваги вебінару:

 • Економія часу та коштів на дорогу, проживання, харчування.
 • Відповіді на питання без відриву від роботи.
  Можна отримати інформацію в зручному місці без поспіху.
 • Презентації, документи та матеріали доступні для завантаження.

Розклад

9.00-10.00    Вхід на сторінку вебінару  / для учасників онлайн /
                      Реєстрація учасників в залі. Вранішня кава
10.00-12.00   Блок 1. Вознюк Олена

12.00-12.40   Обід. Відповіді на запитання.
12.40-14.40   Блок 2. Вознюк Олена
14.40-15.00   Перерва на каву. Відповіді на запитання.
15.00-16.30   Блок 3. Вознюк Олена
16.30-            Відповіді на приватні запитання.
                      Аналіз документів учасників семінару (в залі).

Місце проведення

Київ, Готель «Royal Olympic Hotel», https://royal-olympic-hotel.com.ua/
Київ, вул. Госпітальна 12 Д, ст.м. «Палац Спорту».

* Знижка на поселення - 15% за промокодом "Діловий Клуб".

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
Київстар (067) 506 80 61 Viber Telegram,  МТС (095) 271 45 90,  +38 (044) 231-41-10
www.dku.in.ua
або DK@dku.in.ua

Реєстрація

 Трансфертне ціноутворення Звіт Документація Контроль ТЦУ

 

Трансфертне ціноутворення Самостійне коригування 2023 Додаток ТЦ

Трансфертное ценообразование, ТЦО Отчет Документация, Семинар Вебинар Практикум Конференция     
Трансфертне ціноутворення, ТЦУ Звіт Документація, Семінар Вебінар Практикум Конференція