вул. Михайлівська, 1/3, ст.м. "Майдан Незалежності", 01001, Київ, Україна
Ціна: 1700грн In Stock
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ та ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА Електронна первинка, Витрати, Облікова політика, Семінар Вебінар Практикум

24 травня
зал + ВЕБІНАР

Реєстрація:
(067) 506-80-61 Viber
(095) 271 45 90

Реєстрація

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ та ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
Як основа для розрахунку оподатковуваного прибутку.

Покроковий алгоритм складання наказу про облікову політику.

ПОЧАТОК ОБЛІКУ - ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ.
Вимоги до складання. Особливості для різних операцій. Застосування ДСТУ 4163:2020.
Обов’язкові реквізити. На що звернути увагу. Складання документів не в момент здійснення господарської операції.
«Самовигадані» первинні документи. Правила їх «легалізації». Документи, підтверджуючі витрати.
Відображення доходів / витрат по документам, складеним без участі контрагента (запізнюються, не підписані, тощо).
Перевірки первинних документів: Придбання / продаж товарів.Надання / отримання послуг. Транспортні перевезення.
 Електронний документообіг: навіщо він потрібен та як його налагодити?

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА. Особливості з урахуванням воєнного стану.
Наказ про облікову політику. Положення. Додатки (дод. накази, розпорядження). Відповідальність. Критерії суттєвості.
Облік запасів. Одиниця обліку. Первісна вартість. Метод розрахунку собівартості запасів при вибутті. Переоцінка.
Формування собівартості продукції (Р, П). Загальновиробничі. Підготовчі, дослідження. При призупиненні діяльності.
Облік необоротних активів. Основні засоби та МНМА. Операційна та інвестиційна нерухомість. Ремонти та модернізація. Амортизація та її призупинення. Переоцінка ОЗ. Орендне майно.
Забезпечення майбутніх витрат. Види забезпечень. Їх створення. Порядок розрахунку та відображення в обліку.
Резерв сумнівних боргів. Критерії сумнівності (вкл. рф/рб). Вибір методу, періодичності створення (нарахування) резерву.
Операції з валютою. Курсові різниці. • Дисконтування заборгованостей. Необхідні формулювання в наказі.
Правила визнання доходів. Надання послуг (виконання робіт). Непідписані документи. Від штрафів (пені, неустойки).
Інвентаризація. Порядок проведення, періодичність, терміни та інш. Інвентаризація, що підтверджує «наслідки війни».

Авторський семінар + вебінар:

Самарченко Елена Романовна, Семінар Вебінар Практикум

Самарченко Олена Романівна

Незалежний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку.
Спікер семінарів та конференцій Ділового Клубу з 2002 року.
Автор багатьох статей та публікацій в бухгалтерській пресі.
ОДИН З КРАЩИХ ЛЕКТОРІВ ЗА ОЦІНКАМИ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРІВ.

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ.

1. ПОЧАТОК ОБЛІКУ - ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ.
Вимоги щодо складання, особливості для різних операцій:

 • Перелік обов’язкових реквізитів.
 • Складання документів не в момент здійснення господарської операції.
  Коли це можливо і як це може вплинути на взаємовідносини між контрагентами.
 • Підписання документів з використанням факсиміле: можливості та нюанси.

2. «Самовигадані» первинні документи:

 • Правила їх «легалізації».
 • Документи, підтверджуючі витрати (в тому числі при відсутності документів про безоплатну передачу активів «на оборону держави»).
 • Відображення доходів/витрат по документам, складеним без участі контрагента (документи, що запізнюються, не підписані іншою стороною и т.д.).

3. Застосування ДСТУ 4163:2020 при складанні первинних документів.

 • На які реквізити треба звернути увагу

4. Практика застосування та перевірок відносно первинних документів по окремим господарським операціям:

 • Придбання / продаж товарів.
 • Надання / отримання послуг (маркетинг, консультації та інш.).
 • Транспортні перевезення.

5. Електронний документообіг: навіщо він потрібен та як його налагодити?


ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА.

6. Необхідність Наказу про облікову політику, обумовлена нормами законодавства.
7. Відповідальність за відсутність Наказу про облікову політику.
8. Основні положення Наказу про облікову політику
9. Критерії суттєвості.

 • Коли і навіщо вони потрібні, як їх визначити.
 • Як критерії суттєвості можуть допомогти при формуванні показників податкового обліку.

10. Додатки до наказу (додаткові накази, розпорядження), що стосуються організації облікової роботи на підприємстві:

 • Графік документообігу. Як і навіщо його складати.
 • План рахунків, що використовується на підприємстві. Необхідність плану рахунків у зв’язку з відміною  Інструкції з бухобліку ПДВ.
 • Повноваження посадових осіб.

11. Облік запасів:

 • Визначення одиниці аналітичного обліку запасів.
 • Формування первісної вартості запасів (перелік додаткових витрат, що додаються до первісної вартості, порядок обліку транспортно-заготівельних витрат і т.д.).
 • Вибір методу розрахунку собівартості запасів при вибутті.
 • Порядок проведення переоцінки запасів. Відображення результатів переоцінки в податковому обліку.

12. Формування собівартості продукції (робіт, послуг):

 • Склад загальновиробничих витрат.
 • Розподіл загальновиробничих витрат на постійні та змінні витрати.
 • Процедура розподілу (база розподілу) постійних витрат.
 • Визначення вартості відходів.
 • Інші питання, що стосуються формування виробничої собівартості.
 • Як обліковувати витрати при призупиненні діяльності (тимчасовий простій та інш.).
 • Облік витрат, що не мають безпосереднього відношення до виробничого процесу (підготовчі витрати, витрати на дослідження та розробки).

13. Облік необоротних активів:

 • Критерії для розподілу об’єктів на основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи
 • Критерії розподілу об’єктів операційної та інвестиційної нерухомості
 • Облік витрат на ремонт. Як правильно застосувати «економічний» підхід до відображення ремонтів. Ремонти та модернізація (реконструкція). Як розділити ці два поняття, в тому числі для нарахування (чи не нарахування) амортизації
 • Переоцінка основних засобів. Хто та як її проводить, процедура проведення
 • Призупинення нарахування амортизації
 • Операції з майном, що орендується (в тому числі відображення ремонтів)

14. Забезпечення майбутніх витрат:

 • Види забезпечень та мета їх створення
 • Забезпечення виплат працівникам (в тому числі майбутніх відпусток). Правила нарахування забезпечення по НП(С)БО-11. Чи може підприємство використовувати інші механізми створення забезпечення. Як це описати в наказі про облікову політику
 • Забезпечення на гарантійні ремонти (заміни), на аудит та інш. Порядок розрахунку та відображення в податковому обліку

15. Резерв сумнівних боргів:

 • Які підприємства можуть не створювати резерв
 • Встановлення критеріїв сумнівності
 • Сумнівність/безнадійність заборгованостей з контрагентами з росії та білорусі. Чи треба створювати резерв/списувати заборгованість
 • Вибір методу та періодичності створення (нарахування) резерву
 • Відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з нарахування резерву та списанню безнадійної заборгованості

16. Дисконтування заборгованостей.

 • Необхідні формулювання в наказі.

17. Операції з валютою, перерахунок курсових різниць:

 • Періодичність визначення курсових різниць
 • Розрахунок курсових різниць при частковому погашенні монетарної заборгованості

18. Основні правила визнання доходів:

 • При наданні послуг (виконанні робіт)
 • У випадку, коли покупець (замовник) не вважає за необхідне підписувати документи
 • від штрафів (пені, неустойки)

19. Порядок проведення інвентаризації (періодичність, терміни та інш.):

 • Інвентаризація, що підтверджує «наслідки війни». Коли та як проводити
 • Вплив періодичності проведення інвентаризації на показники квартальних декларацій.

20. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Всі питання розглядаються з врахуванням змін законодавства на дату семінару!

Вартість участі

Вебінар on-line: 1700 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ.
Участь в залі: 2950 грн. (без ПДВ).

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить (ВЕБІНАР або СЕМІНАР В ЗАЛІ на вибір):

Участь у вебінарі on-line:

 • Участь у on-line ВЕБІНАРІ;
 • Навчання та консультації;
 • Відповіді на запитання, що Вас цікавлять (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).
 • Інтерактивна участь. Під час вебінару є можливість поставити запитання в чаті.
  Можливість відео-спілкування з доповідачами (за наявності у Вас мікрофона та відео-камери).
 • Добірки методичних та аналітичних матеріалів до семінару з найновішою інформацією.
 • ВІДЕОЗАПИС ВЕБІНАРУ. Після вебінару буде надано персональний доступ для перегляду вебінару на 5 днів.

Участь в залі (додатково):

 • Можливість живого спілкування зі спікерами та колегами. Обмін досвідом.
 • Індивідуальні консультації експертів (під час та по закінченню вебінару Ви зможете поставити питання на прикладі ваших кейсів).
 • 10 метрів до УКРИТТЯ.
 • Зал забезпечений резервним електропостачанням та стабільним інтернет з’єднанням.
 • Обід в ресторані;
 • Кава-брейки (вранішня кава, чай, смаколики та дивовижна випічка + в кожній перерві);
 • Набір ділових аксесуарів
Реєстрація та детальна інформація:
Київстар (067) 506 80 61 Viber Telegram,  МТС (095) 271 45 90,  +38 (044) 231-41-10
www.dku.in.ua
або DK@dku.in.ua
Реєстрація